top of page
IMG_0920.JPG
Andreas square.jpg

Fællesskaber

David Viftrup

Aarhus Valgmenighed er fyldt med mindre og mellemstore fællesskaber, hvor man mødes, for at have fællesskab, medvandring, bede sammen, dele liv og være sammen om troen. 


Klynger 

Pt er der 12 klynger, hvor der er tilknyttet ca. 250 voksne. Alle klynger har ledere, som mødes regelmæssigt med en vejleder fra staben, og inviteres til klyngelederaftner med fokus på vidensdeling og udrustning sammen med andre klyngeledere. 


Smågrupper

Tallet, på hvor mange smågrupper, der findes, er mere usikkert. Et forsigtigt estimat er ca. 25 smågrupper med 6-8 personer i hver. I alt er der derfor mellem 150-200 personer i en smågruppe i ÅVM. Dermed er ca. 400-450 personer med i et mindre fællesskab ud fra ÅVM. Et spændende element i dette er, at mange af fællesskaberne oplever, at der er folk med fra andre kirkefællesskaber, eller folk, der kun har dette fællesskab, som deres kirke. 


Intro-Smågrupper

I september kørte vi kampagne for at få flere i fællesskaberne. I den anledning inviterede vi til såkaldte Intro-smågrupper. Dette er smågrupper, der havde opstart i september, og hvor man kunne skrive sig på, hvis man gerne ville være med. Der er et par ledere, der står for gruppen, og så mødes man 6-8 gange i første omgang og taler derefter sammen, og finder ud af om det er blevet en gruppe, der skal fortsætte. Planen er fremover, at invitere til disse intro-smågrupper hvert halve år. 


Koordinator for fællesskaber 

Som noget nyt har vi fået en koordinator for fællesskaber. Nemlig Hannah Viftrup Højlund. Hun kommer til at hjælpe interesserede i at komme med i et fælleskab, synliggøre dem og understøtte specielt smågrupperne med ressourcer og videndeling. Det sidste gøres konkret gennem en mail til alle smågrupper hvert kvartal. 


Læs mere om vores fællesskaber på hjemmesiden her.

_MG_4195.jpg
bottom of page