top of page
image001.jpg
Jane square.jpg

BØRNEKIRKE - SØNDAG

Områdeleder:

Jane Baumgartner-Nielsen

Børnekirken startede 2021 – ligesom resten af Danmark – med nedlukning og alt for meget skærmtid i forhold til at være sammen fysisk. Børnekirken gik online på zoom og søndag efter søndag tjekkede børnene ind i deres vanlige grupper til en halvtimes hygge, bibel og sjov forud for den fælles online gudstjeneste. For flere familier betød dette format at det var nemmere at komme ”i kirke”, og at børnene fik en fornemmelse af stadig at ”høre til”.

Men hvor var det godt, da vi igen kunne åbne kirken for både børn og voksne til fælles gudstjenestefejring.

Hver søndag er der et mylder af liv fra små og store børn omkring gudstjenesten kl. 10. Flagene bliver brugt under lovsangen og i de forskellige børnegrupper forkyndes evangeliet aldersrelevant – krydret med sang, leg, kiks og hyggetid i øjenhøjde med børnene. Vi er så heldige at have en stor gruppe af dedikerede børne-, teen- og ungeledere, der med entusiasme og glæde stiller sig til rådighed. Det er en stor glæde at erfare, at hvert eneste lokale i Aarhus Valgmenighed er i brug søndag formiddag – og når man kigger ud af vinduerne kan man også ofte se børn løbe rundt i leg udenfor.

For det kommende år vil børnekirke sætte fokus på at få skabt mødesteder for børnene udenfor søndagene. Mødesteder med tid og mulighed for at danne relationer på tværs af menigheden.

Skærmbillede 2021-11-12 kl. 19.46.05.png
bottom of page