top of page
118187428_104227694737627_4540679286499002611_n.jpg
David square.jpg

DIAKONI

Områdeleder:

David Viftrup

I ÅVM har vi gennem de sidste år, arbejdet på at gøre vores deltagelse i diakoni mere synligt, og få udviklet en større platform der gør, at vi sikrer, at vi som menighed rækker ud og hjælper mennesker, der oplever social, følelsesmæssig eller fysisk fattigdom.   

 

Det er vores drøm, at diakoni bliver en lige så indarbejdet del af ÅVM, som at vi mødes i fællesskaber, er karismatiske og mødes til gudstjenester.

 

I løbet af 2021 har vi foreløbig samlet ca. 65.000 kr. ind til diakonale projekter, og i praksis er involveringen kommet til udtryk i følgende projekter:

 

Aktiv deltager i KSA – kirkernes sociale arbejde.

 • Et netværk af kirker, der ønsker at række Guds kærlighed til mennesker gennem konkret hjælp og omsorg

 • Samuel Svendsen fra menighedsrådet i ÅVM, er medlem af styregruppen

 • Her koordineres og synliggøres kirkernes arbejde, og der samarbejdes om større projektere, fondsansøgninger mv.

 • Læs mere her: https://ksa-aarhus.dk/

 

Mindre fællesskaber i ÅVM er frivillige i diakonale projekter

 • Hamlet – værested for unge

  • Aarhus Valgmenighed er partner med det sociale værested ’Hamlet’, der hver uger åbner dørene op for udsatte og ensomme unge i alderen mellem 18-35 år, som inviteres til aftensmad. Et måltid der altid bliver til langt mere end blot et måltid. Sådan en aften tilbyder et fællesskab til de unge, hvor de bliver set, hørt og anerkendt.

  • Det skaber en enorm værdi for de ensomme og udsatte som befinder sig i vores by, at cellegruppen deler deres overskud og ønske om nærvær til dem, som ellers føler sig overset og uden betydning. Måltidet er rammen for det sociale samvær, men det er alt det, som sker rundt om måltidet, der virkelig skaber værdi. De unge kommer der ikke bare for at få noget at spise. De kommer der, fordi det betyder noget for ethvert menneske at være en del af et trygt og støttende fællesskab, hvor man respekterer hinanden, lytter til hinanden og ser hinanden i øjenhøjde. De unge, der benytter sig af Hamlet, giver udtryk for, at det betyder meget at være et sted, hvor man kan bringe sårbare emner op og hvor man kan dele sit liv uden at blive set ned på eller mødt med disrespekt. Samtalerne og det nære fællesskab åbner også op for samtaler om tro og liv, hvor de frivillige får lov at tale ind i de unges liv og fortælle deres vidnesbyrd om, hvem Jesus er for dem.​

  • Der er flere unge fra ÅVM, der er engageret som frivillig i Hamlet, og samtidig bidrager vi med sparring for bestyrelsen og støtter økonomisk værestedet gennem flere regelmæssige kollekter i ÅVM. Vi er glade for at være med til at række ud, bygge bro, danne relationer og faciliterer fællesskaber, som gør en forskel for unge i vores by.​

  • Hvis du vil være med i arbejdet, kan du skrive til vaerestedethamlet@outlook.dk eller kontakte næstformand Christian Albertsen, på 29939249             

                       ​​

 • Krisecenter for kvinder

  • ÅVM er fortsat til stede på Krisecenteret for voldsramte kvinder i mere end 10 år. Krisecenteret skal skabe trygge rammer for kvinder (og deres børn), der har været udsat for fysisk, psykisk eller anden vold. Lige nu består frivilliggruppen hovedsageligt af folk fra fællesskabet Unik samt andre, der har meldt sig til arbejdet.

 

Stjernestunder for unge

Aarhus er Stjernestunder for Unge sat i værk, så 13-18-årige også har muligheden for at få fede oplevelser. Det er Blå Kors, der arrangerer og muliggør, at Stjernestunder for Unge er til, mens ÅVM leverer lokalerne. Flere af lederne for denne afdeling af Stjernestunder kommer i ÅVM og bruger bygningen på Mjølnersvej, når den kan gavne i forhold til de oplevelser de planlægger for de unge, så de unge har deres base her. Helt lavpraktisk planlægges der 2-3 aktiviteter i løbet af et halvt år.

Hjælp til Hjemløse

Hjælp til hjemløse har kontor i ÅVM og leder deres arbejde her fra. Se mere i en større artikel om dem her

 

Kursus for pårørende til rusafhængige

I foråret blev der kørt et kursus for pårørende til rusafhængige i ÅVM og 10 aftner, med fokus på at kende dynamikkerne omkring det at være pårørende og få værktøjer, til at navigere i dem.

 

Personligt engagement

Derudover er en stor del af medlemmerne i Aarhus Valgmenighed engageret aktivt i samfundet gennem forskellige organisationer og netværk. Det kan være som fuldtidsansat som socialrådgiver eller deltid på forskellige rådgivningscentre som UngLiv.dk og KRIS, eller frivillig hos Børns Vilkår eller mentor i Café Exit. Flere er involveret i være- og bosteder, og en stor gruppe unge er med som frivillige på Blå Kors sommerlejre for udsatte børn hvert år, bare for at nævne nogle af organisationer medlemmer er involveret i.

 

Læs mere om diakoni på vores hjemmeside på ”aarhusvalgmenighed.dk/diakoni”

bottom of page