top of page
6. ungeområdet ungeteamet.jpg
Daniel.jpg

UNGE & STUDERENDE

Daniel Kjær Holmberg

Siden årsskiftet er der sket store forandringer i menighedens arbejde på unge-området.

På grund af nedlukningen omkring juletid 2020 flyttede Hans-Christian, Peter Ellerbek som var frivillige stab, samt teamet omkring UpSide fokus fra deres planer og målsætninger på unge-området til krisehåndtering med online fællesskaber, udendørs klyngesamlinger, hverdagsgudstjenester, sjælesorg og medvandring på gåture. Omkring sommerferien takkede Peter Ellerbek af som frivillig stab efter et krævende og værdsat års frivilligt arbejde.

Pr. 1. august blev jeg ansat som pastoral assistent 10 t/ugen for at afhjælpe Hans-Christian som nytiltrådt valgmenighedspræst og sikre momentum på unge-området. På samme tid begyndte Josefine Swartz Andersen og Silas Østergaard Lauridsen som frivillig stab og tilsammen udgør de tre stammen i det nyetablerede unge-team. Deres fælles fokus er at skabe og nå målsætninger for ungeområdet, derudover er der faste opgaver ifbm. afvikling af UpSide og udvikle nye arrangementer for unge.

Ungeteamets opstart i august kom på et meget vigtigt tidspunkt, fordi der efter studiestart begyndte at dukke mange nye op til gudstjenester, UpSide og i fællesskaberne. Det presser menigheden på en god måde, at der kommer flere til som ønsker at blive en del af fællesskabet og finde deres plads.

Ungeteamet har haft fokus på at skabe en varm velkommende atmosfære på 12.30-gudstjenester i august-september, arrangeret UpSide hele efteråret som altid er velbesøgt.

I november har ungeteamet med Josefine Swartz i spidsen arrangeret Unge-lejr på Oasehøjskolen. Med omkring 50 deltagende var der god stemning, undervisning og tid til at nyde samværet en weekend sammen.

Udover unge-teamets arrangementer har der i efteråret været afholdt to arrangementer som har været vigtige for unge i kirken, selvom det ikke kun har været målrettet denne gruppe.

Det ene var ”Kvinde, Krop og Sex” d. 13. oktober, som Mathilde Storgaard Sørensen, Camilla Hessellund og Hans-Christian udviklede. Over 40 kvinder deltog i en aften med madfællesskab, samtaler og oplæg om hhv kvindens krop, kvindens psyke og kvinden som skabt i Guds billede.

Derudover skabte Emilie Felletoft og Anne-Line Thomsen konceptet ”Livserfaring”, som er et månedligt aftenarrangement med fokus på tværgenerationel samtale og læring. Aftenerne består i at én eller flere deler deres livshistorie og efterfølgende er der samtaler ved bordene. Der har været omkring 40 deltagende hver gang siden de begyndte i september og vi kan mærke at der er efterspørgsel på det tværgenerationelle fællesskab.

For den næste tid drømmer ungeteamet om flere fællesskaber i form af smågrupper og klynger som kan give unge et fast kristent hverdagsfællesskab. Derudover vil vi fremadrettet række ud efter at skabe mere fokus på missional tilstedeværelse i studiemiljøerne, flere muligheder for oplæring og dannelse i den kristne tro – både for nye troende og mere erfarne, samt mere fællesskab imellem unge og på tværs i menigheden. Vi kalder på flere til unge-teamet og glæder os over at der kommer endnu flere med deres egne ideer, initiativer og bringer dem i spil.

bottom of page