top of page

DAGSORDEN

Årsmødet forløber lørdag d. 27. november fra kl. 13.00 – 17.00  

1. Velkomst v. Ole Møller Jensen, menighedsrådsformand 

- Fællessang, Vær velkommen Herrens år, v. Andreas Bevan 

2. Indledning og bøn v/ Nicolai Skjøtt 

3. Valg af dirigent v/ Ole Møller Jensen 

∙ Menighedsrådet foreslår Henrik Trans som dirigent 

4. Erklæring om mødets lovlighed og valg af referent v/ dirigent 

∙ Menighedsrådet foreslår Helene Jørgensen som referent 

5. Menighedsrådets årsberetning v/ Ole Møller Jensen 

6. Den daglige ledelses årsberetning v/ Hans-Christian Vindum Pettersson og David Viftrup a. Spørgsmål til begge beretninger 

7. Orientering om status på årsregnskab 2021 v/ Egild Dalsgaard, kasserer i menighedsrådet a. Spørgsmål til regnskab 2021 

8. Pause 

9. Orientering om mål for det kommende år v/ Ole Møller Jensen, Hans-Christian Vindum Pettersson og David Viftrup 

a. Spørgsmål til orientering 

10. Fremlæggelse af budget for 2022 v/ Egild Dalsgaard og David Viftrup 

a. Spørgsmål til budget for 2022 

11. Mulighed for ekstra tilsagn til budget 2022 v/ Daglig ledelse

 

12. Afgående menighedsrådsmedlemmer v. Ole Møller Jensen 

a. Tak for indsatsen 

13. Valg til menighedsrådet v/ dirigent 

a. Herunder præsentation af kandidater 

14. Fastsættelse af medlemskontingent for 2022 

a. Menighedsrådet foreslår 300 kr. for voksne. Børn er medlemmer af ÅBU. 

15. Valg af revisor v/ dirigent 

a. Bestyrelsen foreslår Deloitte. 

16. Evt.

 

bottom of page