top of page
i%252520wont%252520a%252520new%252520bac

DIAKONI I AARHUS VALGMENIGHED

En stor del af medlemmerne i Aarhus Valgmenighed engagerer sig aktivt i samfundet gennem forskellige organisationer og netværk. En undersøgelse i 2020 viste at ca. 80 personer er engageret i et diakonalt projekt. Det kan være som fuldtidsansat som socialrådgiver eller deltid på forskellige rådgivningscentre som UngLiv.dk og KRIS, eller frivillig hos Børns Vilkår eller mentor i Café Exit. Flere er involveret i være- og bosteder, og en stor gruppe unge er med som frivillige på Blå Kors sommerlejre for udsatte børn hvert år, bare for at nævne nogle af organisationer medlemmer er involveret i.

 

Derudover har ÅVM taget aktivt deltagelse i konkrete projekter, som vi enten giver ”husly” til, støtter økonomisk, eller er båret og ledet primært af ÅVM’er. Dem kan du læse om nedenfor.

Åbyhøjgaad og Tousparkn

HJÆLP TIL BØRN OG FAMILIER I ÅBYHØJGAARD OG TOUSPARKEN

Ikke langt fra Aarhus Valgmenighed ligger to områder med boligblokke hvor vi har involveret i os i at tage et
socialt ansvar. Det har vi gjort i samarbejde med Dorte, der er beboerkonsulent i området, hvor hun
arbejder med at skabe gode rammer for det sociale liv, og hjælpe med at skabe gode løsninger for de
behov, der er i området.


VIBE – klub for unge

Gennem samtaler med Dorthe har vi mødt et stort behov for at skabe et klub/aktivitetstilbud for børn i
området, der kunne give børn et fast holdepunkt, komme i kontakt med gode forbilleder, og give dem
mulighed for at fællesskab og aktiviteter, som de ellers ikke har.


Derfor har vi opstartet VIBE – et klubtilbud for børn i 2.-7. klasse, der kører hver tirsdag fra 16-18.
Visionen for VIBE er: ”at skabe et inkluderende klubtilbud i Åbyhøjgård, hvor børn og unge, uanset
baggrund, kan finde et fristed. Vi ønsker at skabe et sted med meningsfulde relationer, hvor børnene
møder forbilledlige voksne, der brænder for at støtte deres trivsel og udvikling, og hjælpe dem til at se
deres egen værdi.”


VIBE køres af et team af unge, der har ønsker at gøre en forskel for børnene i området. Er du interesseret i
at være med, så tag kontakt til teamleder Benjamin Schulz Laursen på benj3247@gmail.com

 

Julegavehjælp

De sidste to år har vi etableret en juletradition vi kalder ”ønsketræet”. Her er målet at skaffe julegaver til de
familier og børn, der er trængte og har svært ved at få ressourcerne til at række til op til jul.
Helt konkret indsamler vi i samarbejde med Dorte julegaveønsker fra familier og børn i området, og
derefter hænges juleønskerne på et juletræ i ÅVM, hvor medlemmer så kan købe det konkrete
julegaveønske, der er på træet. Når gaven er købt, bringes den tilbage til ÅVM, der så får gaverne leveret ud
til Åbyhøjgaard og Tousparken, hvor de fordeles til dem, der har haft ønskerne. I 2023 blev der købt ca. 40
gaver til børn og familier i området.

400083292_875251944038043_8469715114704881555_n.jpg

"Vi vil give børn et fast holdepunkt, komme i kontakt med gode forbilleder, og give dem
mulighed for at fællesskab og aktiviteter, som de ellers ikke har."

Julegavetræet.jpg
377323138_682331770540007_3073430997852279267_n.jpg
Krisecener fo voldsramte kvinder

KRISECENTER FOR VOLDSRAMTE KVINDER

ÅVM har været til stede på Krisecenteret for voldsramte kvinder i mere end 10 år. Krisecenteret skal skabe trygge rammer for kvinder (og deres børn), der har været udsat for fysisk, psykisk eller anden vold.

Vi er derude månedligt i ca. 4 timer for at hjælpe centeret med praktisk hjælp.

Det foregår i tidsummet 17-21 på følgende datoer i foråret 2024: 4/3, 8/4, 6/5, 3/6

​Opgaverne har fx været at skifte gardiner eller gardinstænger, rydde op i haven, oliere havemøbler, plante i drivhus, sætte lamper op, sortere i frivilligt leveret tøj/legesager/møbler og lignende. Arbejdet er meget praktisk, og vi håber at kunne forbedre deres rammer og lade kvinder, børn og personale se, at de er ønskede og værd at hjælpe. Nogle af opgaverne er på fællesområder, mens andre foregår i lejlighederne, så vi direkte hjælper en kvinde med de behov, der er opstået.

Vi bliver altid mødt af en stor taknemmelighed fra både personalet og beboerne som en respons på det vi laver, og det er trosbekræftende, at vores kærlighed for vores næste kan have så konkret og simpelt et udtryk.

Vil du være frivillig på krisecentret, så kontakt Rasmus på 26608550 eller Ditte på 20828816. Alternativt kan du melde dig ind i Facebookgruppen via. dette link https://www.facebook.com/groups/1260833174743124, hvor alle info kommer løbende.

Krisecenteret 2024.JPG

"Krisecenteret skal skabe trygge rammer for kvinder (og deres børn), der har været udsat for fysisk, psykisk eller anden vold."

Hamlet

HAMLET -

MERE END ET MÅLTID

Aarhus Valgmenighed er partner med det sociale værested ’Hamlet’, der hver uger åbner dørene op for udsatte og ensomme unge i alderen mellem 18-35 år, som inviteres til aftensmad. Et måltid der altid bliver til langt mere end blot et måltid. Sådan en aften tilbyder et fællesskab til de unge, hvor de bliver set, hørt og anerkendt.

 

Det skaber en enorm værdi for de ensomme og udsatte som befinder sig i vores by, at cellegruppen deler deres overskud og ønske om nærvær til dem, som ellers føler sig overset og uden betydning. Måltidet er rammen for det sociale samvær, men det er alt det, som sker rundt om måltidet, der virkelig skaber værdi. De unge kommer der ikke bare for at få noget at spise. De kommer der, fordi det betyder noget for ethvert menneske at være en del af et trygt og støttende fællesskab, hvor man respekterer hinanden, lytter til hinanden og ser hinanden i øjenhøjde. De unge, der benytter sig af Hamlet, giver udtryk for, at det betyder meget at være et sted, hvor man kan bringe sårbare emner op og hvor man kan dele sit liv uden at blive set ned på eller mødt med disrespekt. Samtalerne og det nære fællesskab åbner også op for samtaler om tro og liv, hvor de frivillige får lov at tale ind i de unges liv og fortælle deres vidnesbyrd om, hvem Jesus er for dem.

Der er flere unge fra ÅVM, der er engageret som frivillig i Hamlet, og samtidig bidrager vi med sparring for bestyrelsen og støtter økonomisk værestedet gennem flere regelmæssige kollekter i ÅVM. Vi er glade for at være med til at række ud, bygge bro, danne relationer og faciliterer fællesskaber, som gør en forskel for unge i vores by.

Hvis du vil være med i arbejdet, kan du skrive til vaerestedethamlet@outlook.dk eller kontakte næstformand Christian Albertsen, på 29939249

vaerestedethamlet.webp

"Hamlet gør en kæmpe forskel for udsatte og ensomme unge i alderen mellem 18-35 år"

HJÆLP TIL HJEMLØSE

”Hjælp til hjemløse og udsatte” er en frivillig-forening i Aarhus, som forsøger at være til stede med direkte hjælp, hvor der er mennesker der mangler. Vi er det udvidede netværk, som hjælper dem der ikke har sit eget netværk og familie til at hjælpe.

 

Foreningen har eksisteret siden 2013 og har altid haft en særlig tilknytning til ÅVM, nu også med kontor i kirkens lokaler. Kirkens kollekt går 4 gange om året til Hjælp til hjemløse. Overvejer du mulighederne som frivillige, så kom forbi til en snak, hvis vi er på kontoret, eller skriv på frivillig@hjælptilhjemløse.dk

 

Det samme, hvis du ønsker at være medlem eller at donere tøj eller andre fornødenheder.

 

Vores arbejde hviler på 4 pæle:

 

1. Klostertorv
Vi er til stede på Klostertorv eftermiddage fra kl. 15-17 med uddeling af varme drikke og lidt søde sager og hvad der ellers er behov for og plads til i vores Christianiacykel. Smil, øjenkontakt, et lyttende øre og lidt snak, er det der er fokus på i samværet.

 

2. Bosteder

Vi kører ugentlige rundture til botilbud i Aarhus og hjælper med mad og tøj, mm. til beboerne og hjælper til med at holde haver og andet forefaldende, så der er pænt og rart for beboerne.

 

3. Oplevelser

Foreningen råder over en båd og vi drømmer om et team af sejlglade frivillige, der vil arrangere sejlture for hjemløse og udsatte.

Cykelture, fisketure og udflugter for udsatte familier er også et ønske at kunne tilbyde.

 

4. Efterværn

Vi hjælper også udsatte mennesker ved flytninger og med at gøre en ny lejlighed til et hjem. Dette er din mulighed for at bidrage, hvis du engang imellem har et par timer tilovers. Indmeld dig denne gruppe, så får du notifikationer, når vi tager ud og flytter for folk, og du kan give en hånd med: 

https://www.facebook.com/groups/305097903206837

hj%C3%A6lpt%20til%20hjeml%C3%B8se_edited

"Vi er det udvidede netværk, som hjælper dem der ikke har sit eget netværk og familie til at hjælpe."

Hj%C3%A6lp%20til%20hjeml%C3%B8se%201_edi
Hjælp til hjemløse
bottom of page