top of page
Image by Larm Rmah

MISSION & DIAKONI 

GLOBAL MISSION

GLOBAL MISSION

ÅVM global mission er betegnelsen for det engagement, som ÅVM har udenfor Danmarks grænser. Dette kommer primært til udtryk i to typer involvering:​

1. Udvalgte partnerskabsprojekter,
som ÅVM har taget ansvar for at støtte i en flerårig periode.

2.Udsendte medlemmer,

der tjener i et andet land end Danmark

Egypt_2016_0050102178_1000x1000.jpg

DIAKONI I ÅVM

Vi ønsker som kirke at være involveret i at række ud til mennesker med behov i Aarhus og verden. Dette gælder både sociale, fysiske og emotionelle behov. Dette gør vi gennem en mobilisering af den enkelte troendes syn for og engagement i sin næste, og involvering i konkrete diakonale projekter.

Image by Eva Wilcock
DIAKONI I ÅVM
bottom of page