top of page
5. Zoom inspiration for mentorer.png
Daniel.jpg
HC square.jpg

MENTORSKAB

Daniel Kjær

Holmberg

Hans-Christian

V. Pettersson

3. februar 2021 afholdt Hans-Christian en online inspirationsaften for mentorer i menigheden med fokus på samtale, erfaringsudveksling, rammer og pejlemærker for at få gode mentorforløb.

I løbet af efteråret var der en SoMe-kampagne med fokus på hvad man kan bruge en mentor til og at formidle erfaringer fra folk som har været i, og nydt godt af forløbene.

Siden august har Daniel Holmberg overtaget kontakt med mentorer og fordeling af henvendelser. I samarbejde med valgmenighedspræsten udvikles inspiration og ressourcer.

I perioden august-oktober er tre nye mentorforløb gået i gang, hvilket betyder at vi netop nu har 17 aktive mentorer, hvoraf flere har mere end et forløb i gang. Vi har 10 ledige mentorer, som står til rådighed for nye forløb.

Grundlæggende kan man tale om tre typer mentorskab i ÅVM:

  1. Medvandring.
    En jævnlig samtale om hverdagens livs- og trosspørgsmål med udgangspunkt i mentéens liv som troende/studerende/arbejdende. (Ofte månedligt møde eller hver anden måned som mødefrekvens).

  2. Coaching.
    Fagligt baseret sparring om iværksætteri, projekter, karrieredrømme eller om forholdet mellem arbejdsliv og kristen identitet.  (Ofte kvartalsmæssig/halvårlig eller årlig mødefrekvens).

  3. Sjælesorg
    (1) krise-sjælesorg: pludseligt opståede krise der afføder spørgsmål og anfægtelser - ofte med en præst. (2) åndelige vejledningsforløb om fx anfægtelser eller spørgsmål - varetages af præster og modne kristne med erfaring indenfor de pågældende emner.

Vi anbefaler, at forløbene begynder med at mødes til en kop kaffe eller gåtur med fokus på at høre lidt af hinandens historier, mærke kemien og dele forventninger til hyppighed, struktur, emner, samt hvor længe I vil holde relationen. Og så er man sådan set i gang.

Fremadrettet ønsker vi at skabe et inspirationsevent om året for mentorer og jævnligt italesætte muligheden for at få en mentor på både gudstjenester og online platforme.

I den næstkommende tid vil fokus være på at styrke evnen til at tilbyde åndelig vejledning, mhp. at udvikle sjælesorgsarbejdet i menigheden.

bottom of page