top of page
3.jpg
HC square.jpg

NEW NORMAL

Hans-Christian V. Pettersson

– gudstjenester i en forandringsfuld tid

Vi lever i en forandringsfuld og uforudsigelig tid. Lige nu og her føles hverdagslivet måske stabilt, men efter halvandet år med coronapandemi, så ved vi, at ting kan forandre sig hurtigt. Her vil jeg fokusere på de forandringer som vores gudstjenester har været igennem siden sidste årsmøde.

Foranlediget af den anden nedlukning i vinters var vi igen nødt til at tænke kreativt omkring gudstjenester, åndelig opbyggelse og fællesskab. Det virker måske som fjern fortid, men det er vigtigt at anerkende og adressere det store arbejde som både frivillige og ansatte har lagt i at udvikle gudstjenester til tiden.

I vinteren, foråret og forsommeren har vi haft online-gudstjenester, dåbsgudstjenester, hverdagsgudstjenester, hverdagsgudstjenester for familier, konfirmationsgudstjeneste, International Service, og hybrid-gudstjenester med både fremmøde og livestreaming.

Da myndighederne lukkede gudstjenesterne ned lillejuleaften 2020 og genindførte skrappe restriktioner valgte vi at vende tilbage til online søndagsgudstjeneste. Vi vurderede at 30-minutters gudstjeneste for 70 mennesker ad gangen, som ikke måtte synge, var for langt fra den gudstjenestekultur vi har i ÅVM. Og gudstjenestetallene online, samt responsen fra deltagere fortalte os, at det var en god prioritering i en svær situation. Men vi var også klar over at det ikke var nok. Den anden nedlukning ville komme til at tage hårdt på mange som allerede var ensomme og udkørte, og som trængte til fysisk fremmøde til gudstjenester. Som en løsning fremkom UpSide-teamet i begyndelsen af januar med en ide om en hverdagsgudstjeneste på 30 minutter til at supplere online-gudstjenesten. Vi begyndte d. 20. januar og de sidste afholdt vi d. 28. april. Hverdagsgudstjenester blev så efterspurgt, at vi undervejs valgte at afholde to hver onsdag.

Da restriktionerne lempedes i foråret begyndte Jane Baumgartner og et team af frivillige også at afholde månedlige familiegudstjenester i hverdagen, som et nyt tilløbsstykke.

I påsken gik vi tilbage til den søndagsrytme, som vi havde haft indført i efteråret 2020 med to éns gudstjenester hver søndag kl 10 og 12.30, samt krav om tilmelding og hvor den ene var i hybridformat.

Forandringer og ny normalitet fra august 2021

Den 11. august ophævede myndighederne alle restriktioner på gudstjenester og derfor måtte vi spørge os selv: Hvad er den nye normalitet for os? Hvad vil vi vende tilbage til og hvad vil vi ændre?

For efteråret valgte vi at fastholde følgende:

  • Vi fastholdt gudstjenestetidspunkterne søndag kl 10 og 12.30 med samme team, form og indhold.

  • Vi fastholdt at holde gudstjeneste hver søndag og dermed lade klyngesøndag være valgfrit og fleksibelt.

  • Vi fastholdt gudstjenesten kl 10 i hybridformat med fem børnekirketilbud under prædikenen

  • Vi fastholdt gudstjenesten kl 12.30 med engelsk oversættelse og børnelounge.

  • Vi fastholdt at afholde månedlige dåbsgudstjenester og hverdagsgudstjenester for familier

Vi ændrede følgende:

  • Vi afholdt ikke længere hverdagsgudstjenester onsdag kl 19 og 20.30, fordi vi vurderede, at det ville stå i vejen for klynger og smågruppers, som er afgørende i vores kirketænkning.

  • Vi afholdt ikke længere en månedlig international gudstjeneste kl 15, men valgte i stedet at én månedlig 12.30-gudstjeneste skulle være en integreret gudstjeneste, hvor så mange led som muligt er tosproget, og hvor ÅVM Internationals inviterer til eftersamvær for alle. Dette for at øge integrationen af internationale i vores menighed.

  • Vi afholdt to fællesgudstjenester i september: en indsættelse d. 12. september og en visionsgudstjeneste d. 19. september.

  • Vi flyttede og afholdt konfirmationsgudstjenesten d. 29. august hvor restriktionerne var bortfaldet.

Tal og udvikling

Når vi kigger på gudstjenestedeltagere, har vi været spændte på, hvordan udviklingen kom til at se ud efter 1½ år med nedlukning og antalsbegrænsninger. Men det ser ud til, at der er en positiv udvikling.

Gennemsnittet af gudstjenestedeltager pr. søndag efter genoplukningen fra september til midt november i år ligger på 299 deltagere. Hvis vi sammenligner det med samme periode i 2019 (før corona) er det en stigning på ca. 10%. Det samme er billedet, hvis vi sammenligner med de første måneder i 2020 inden nedlukningen. Fordelt på de to gudstjenester, ligger væksten primært på 12.30 gudstjenesten, hvis vi sammenligner med tallene fra 16 gudstjenesten, mens 10.00 gudstjenesten er faldet lidt. Dertil skal dog lægges, at der er ca. 50 enheder, der følger onlinegudstjenesten hver søndag.

 

Hvad så nu?

Allerede på årsmødet i 2019 talte vi om forandringer når det kom til gudstjenester. Her fremlagde staben et ønske om at afholde gudstjenester hver søndag og øge antallet af fællesgudstjenester. Noget af den omstillingsparathed som kræver for den slags forandringer har de 18 måneders corona-relaterede uforudsigelighed været med til at skubbe på. I den nye normalitet ønsker vi naturligvis en højere grad af stabilitet, det har vi brug for, men vi er også opmærksomme på at forandringer af gudstjenester fortsat må komme på tale. I det kommende halvår vil vi eksperimentere med færre dåbsgudstjenester, samt indførslen af månedlige fællesgudstjenester. Derudover er vi opmærksomme på hvordan vi kan genlære som menighed at lade den profetiske tjeneste få sin plads i gudstjenesterne.

1..jpg
bottom of page