top of page
251323920_4616384428417984_910929733414747154_n.jpg
Jane square.jpg

PASSIONERET 
SPIRITUALITET

Jane Baumgartner-Nielsen

En af Aarhus Valgmenigheds tre værdier er ”passioneret spiritualitet” og i denne værdi ligger et ønske om og en længsel efter at lade os forny ved Guds Ånd.

Nogle af de steder vi særligt haft fokus på den værdi i det forløbne år er i forbønstjenesten og i forløbet ”Mærk Gud”.

 

Forbønstjenesten

 

Forbøn er en del af menighedens omsorg og helt konkrete udlevelse af troen på, at vi har en himmelsk far, der hører os, svarer os, røres af vores bøn og rækker nåde, fred, helbredelse, trøst, håb og velsignelse til os.

Forbønnen er en stærk del af Aarhus Valgmenigheds DNA – og også i dette år har vi stærke vidnesbyrd fra forbønnen om helbredelser, om hjerter der sættes fri fra synd, om Guds Ånd der på ny fylder og fornyer, om i Jesus at blive givet ny styrke og kraft til det, der ligger foran.

Ligesom alle andre områder i kirken har forbønstjenesten også haft et omskifteligt år. Som følge af nedlukningen blev forbønstjenesten i relation til gudstjenesten flyttet online med mulighed for at bede om forbøn via e-mail og herefter blive ringet op. Det er ikke optimalt – men alligevel har vi i tjenesten oplevet stor velsignelse og Guds nærvær i telefoniske bedestunder. Gud virker ikke kun ansigt-til-ansigt – men også over afstand. Vi har bibeholdt online muligheden for forbøn for online-menigheden.

Med genåbningen åbnede vi også rotunden i kirkesalen, som er det sted, hvor der ved hver gudstjeneste tilbydes forbøn. En hær af trofaste og dedikerede forbedere stiller sig til rådighed og nye forbedere kommer til med side-by-side oplæring.

I foråret blev forbønsmanualen revideret og gennemgået med forbederne. Det er et ønske, at alle i menigheden bliver fortrolige med forbøn og den stærke nåde og kraft, der strømmer imod os fra Gud, når vi bærer vores forbønner frem.

I forløbet ”Mærk Gud” var der et særligt fokus på at erfare og blive udrustet til forbøn i Åndens kraft, for forbønstjenesten lever i ligeså høj grad uden for kirkerummet - i samtaler og sjælesorg, i cellegrupper og klynger – alle de steder, hvor vi bor og lever.

 

 

Mærk Gud

 

I løbet af efteråret er vi over 3 kursusaftener dykket ned i, hvad det vil sige at leve med Gud i hjertet og har været nysgerrige på, hvor vi på en særlig måde kan mærke Guds hjerte for os.

 

I løbet af de tre aftener blev der undervist i åndelig disciplin, identitet, profetisk gave, forbøn i Åndens kraft og i Helligånden. Det teoretiske blev kombineret med det praktiske, hvilket blandt andet betød af deltagerne blev udfordret til at afprøve nogle af de åndelige discipliner, til at bede og blive bedt for, til at søge profetiske ord – og til at prioritere stilletid.

 

Det er håbet, at deltagerne på Mærk Gud vil tage erfaringerne – både de praktiske og de åndelige – med sig ud i hverdagen og fællesskaberne og bære med på kulturen; den kultur der former sig omkring et håb og en erfaring af, at Gud med sin Ånd virker i os; forandrer og fornyer.

 

Det blev et rigtigt godt og stærkt forløb, hvor nogle af de særlige kendetegn som en karismatisk menighed blev udfoldet i både teori og praksis.

Kurset blev tilrettelagt og afholdt af staben. Vi håber, at kurset bliver gentaget og ser også mulighed for at lade det være et forløb for hele klynger og fællesskaber og andre nysgerrige.

bottom of page