top of page
IMG_0920.JPG
Andreas square.jpg

Børnekirken

Jane Baumgartner-Nielsen

Børnekirken i Aarhus Valgmenighed er en stor og meget levende størrelse både om søndagen og i ugens løb. 


Om søndagen har der året igennem været planlagte aktiviteter i forbindelse med 10-gudstjenesten for fire forskellige aldersgrupper samt mulighed for at følge gudstjenesten fra ”Mini-kirken”, hvor der er plads til leg og spisning for de yngste undervejs i gudstjenesten. Børnekirken er stille og roligt vokset i løbet af året – fremmødelisterne afslører vækst i grupperne fra foråret til efteråret, med den største vækst i teen-gruppen på 110%. Vi oplever, at flere og flere børnefamilier deltager i gudstjenesterne – nogle har fundet deres indgang via familiegudstjenesterne, andre via børnenes venskaber i skole og institutioner. 


Væksten i børnegrupperne betyder, at prioriteringen af relationelle tiltag får en endnu vigtigere betydning for at sikre, at det enkelte barn kan føle sig tryg og hjemme i sin gruppe. I alle grupper har det derfor været vigtigt at skabe rum til dette. I Noahs ark er det særligt i forbindelse med familiegudstjenesterne, at børnene oplever at have bedre tid og rum til at lære nye venner at kende; i Bataljonen har der været en mini-lejr samt hyggefredage; Frisbee har været på flere udflugter sammen (f.eks. til Djurs Sommerland) og Teenklubben har i efteråret lanceret Teen-Friday – en fredagscafé for byens teens med fokus på relationer og fællesskab. 


I årets løb er der blevet oprettet forældrefora på Facebook for de enkelte børnegrupper, så kommunikationen både mellem børnekirken og forældrene og forældrene imellem lettes. Medio november afholdes en stor fællesaften for forældre med børn i alderen 3-12 år – med fokus på medejerskab og samskabelse i Børnekirken. 


Alle aktiviteter er utrætteligt båret af dedikerede ledere og forældre, der investerer i vores børn og teens – og bærer med på at bygge både kirke og børnekirke sammen. Det er bønnen og drømmen at alt det gode må fortsætte i 2023, at nye børn og familier fortsat kommer til at lære Jesus at kende, og at væksten i antal børn også må medføre en vækst af nye ledere.

_MG_4195.jpg
bottom of page