top of page
IMG_0920.JPG
Andreas square.jpg

Bibelskole

Hans-Christian Vindum Pettersson

I februar 2022 lancerede vi Bibelskole i ÅVM. Det er et nyt kursus, som vi har holdt i februar og november. Formålet med kurset er, at vække bibelglæde, øge forståelsen af de Bibelske skrifter og anspore til personlig bibelbrug. 


Som kirke tror vi på, at Bibelen er indblæst af Gud, nyttig til undervisning, bevis, vejledning, oplæring og udrustning (2. Tim. 3,16). Men samtidig er der en tendens til at Bibelen fylder mindre som en åndelig kilde for troende, blandt andet fordi den er svær at forstå. Vi ønsker derfor at hjælpe med at fordybe sig i de Bibelske skrifter, så hjerterne brænder (Luk. 24,32), den åndelige indsigt bliver bredere, længere, højere og dybere (Ef. 3,18), og man bliver forankret i Guds Ord (Joh. 8,31). Til det har vi brug for vejledere, så vi ’forstår det vi læser’ (ApG. 8,30-31). Derfor underviser vi med både et informativt og formativt sigte – dvs. til oplysning og oplæring. 


I februars forløb gennemgik vi Galaterbrevet med 35 fysisk deltagende og 20 enheder online. Der var dog langt flere der deltog online end det, da nogle brugte det i deres alpha-grupper og smågrupper rundt om i landet. Fantastisk! 


I november gennemgår vi Guds pagter i det gamle testamente med 19 fysisk deltagende og 5 enheder online. Der er meget god respons indtil videre. 


Angående undervisere så forsøger vi at give så bred en repræsentation som muligt uden at give køb på den teologiske substans. Vi ønsker ikke at én præst eller teolog underviser på hele forløbet, men at høre forskellige stemmer. Derfor underviser både kirkens præster, teologistuderende, samt gæsteundervisere. I 2022 har det været Keld Dahlmann og undertegnede, samt Silas Lauridsen og Peter Højlund, som begge studerer teologi, og Morten Hørning Jensen, som er professor i Ny Testamente på Menighedsfakultetet. Vi har ønsket og inviteret kvindelige teologer, men til begge kurser har det ikke været muligt for de adspurgte. 


Siden august har Simon Mejdahl, som er teologistuderende på menighedsfakultetet taget rollen som leder af Bibelskole i ÅVM sammen med undertegnede. 


Fremadrettet ønsker vi at afholde to årlige kurser – forår og efterår med forskellige skrifter i fokus. Det er vigtigt for os, at kurset er for alle mellem 18 og 99 år, og derfor skal man kunne deltage både fysisk, online, komme som en gruppe eller bare selv. Og efter kursets afslutning frigiver vi videoerne, så alle kan bruge undervisningen på www.valgmenighed.tv.

_MG_4195.jpg
bottom of page