top of page
IMG_0920.JPG
Andreas square.jpg

Familiegudstjeneste

Jane Baumgartner-Nielsen

Gennem de sidste knap to år har vi oplevet familiegudstjenesterne slå rod som en fast bestanddel af kirkens gudstjenestefællesskaber. I 2022 har vi haft 7 gudstjenester og har årets sidste (jule)familiegudstjeneste til gode, som ligger den 15. december 2022. Teamet består af børn og voksne i alle aldre – og suppleres altid undervejs med hjælpende hænder fra de børn og forældre, der deltager. Det faste team består af 9 voksne og gudstjenestedeltagelsen er stille og roligt vokset gennem året fra ca. 35 deltagere til 50+. Og der er stadig plads til mange flere!

 

Helt kort fortalt så starter familiegudstjenesterne klokken 16 med saft, kaffe og snacks – så både børn og voksne stille og roligt ”lander” efter en lang arbejdsdag og måske institutionsdag. Børnene løber helt naturligt rundt og udforsker kirken og ser de andre børn. Klokken 16.30 samles alle til gudstjeneste i kirkesalen. I modsætning til den sædvanlige søndagsgudstjeneste er ALT i gudstjenesten i børnehøjde – og børnene inddrages i lovsang og forkyndelse. Efter gudstjenesten fortsætter fællesskabet omkring forskellige aktiviteter, f.eks. løb for de ældste børn og kreative muligheder i Mini-kirken. Der dækkes et langt bord i caféen og over et måltid mad drøftes stort og småt. Aftenen slutter klokken 18 med fælles oprydning.

 

Vi oplever et meget meningsfuldt fællesskab – og et fællesskab, der indbyder til, at man inviterer familier fra f.eks. børnehaven med. Vi oplever en stadig vækst – og byder hver gang nye familier velkomne. Det lidt uformelle format og tidspunktet på dagen betyder, at der dukker familier op, for hvem gudstjeneste om søndagen ikke er et oplagt valg i ugerytmen. Det betyder også, at det for nogen familier og børn er nemmere at få snakket med andre familier og føle sig som en del af fællesskabet og menigheden.

 

Det er drømmen, at endnu flere familier finder vej ind i gudstjenestefællesskabet og oplever det relevant – og at der herudfra skabes basis for f.eks. forældrekurser, mindre fællesskaber som klynger og smågrupper, og at der kan laves et klublignende tilbud for de lidt større børn i tiden mellem gudstjenesten og aftensmaden.

 

_MG_4195.jpg
bottom of page