top of page
_MG_4272_lowres.jpg
Andreas square.jpg

FÆLLESSKABER

David Viftrup

Fællesskaber

Af David Viftrup


Aarhus Valgmenighed er fyldt med mindre og mellemstore fællesskaber, hvor man mødes, for at have fællesskab, medvandring, bede sammen, dele liv og være sammen om troen.


Klynger

Pt er der ca. 13 klynger og andre mellemstore åbne fællesskaber, hvor der er tilknyttet ca. 250 voksne personer

Sidste nye skud på stammen er AAVMPlus, der er klyngefællesskab for det modne segment i AAVM med det formål at skabe fællesskab med sammenhængskraft, følgeskab og inspiration til folk i aldersgruppen over 50 år. Derudover er der i år også startet et 25+ fællesskab med fokus på at samle unge midt- og sidst i 20’erne.

En god måde at få en fornemmelse af livet i fællesskaberne på og deres betydning, er at høre, hvad der motiverer lederne i klyngerne for at skabe fællesskaberne. Derfor har vi spurgt at hold klyngeledere, hvad der motiverer dem til at være klyngeleder. Dem kan du læse et udpluk af her nedenfor


Dorit Hejslet – ”Storfamilien”

Jeg er klyngeleder, fordi jeg godt kan lide at skabe rammer om et fællesskab, der leder tættere på Gud og hinanden


Therese Toft – ”Dagligstuen”

Jeg er klyngeleder fordi, jeg har et ønske om, at alle i ÅVM skal have muligheden for at komme i et mindre fællesskab, hvor man kan få nye bekendtskaber fra kirken og mulighed for at være sammen om troen på forskellige måde


Sine Dommert  – ”Glød: Jeg er klyngeleder fordi, jeg syntes det er fedt at kunne skabe et mindre fællesskab for unge i en stor menighed.


Clemens Dommert – ”Glød” : Jeg er klyngeleder fordi, nogle har brug for at stå i entreen til kirken i kortere eller længere tid inden de tager det næste skridt… og det er der plads til i en klynge


Andreas – ”Connect”

Jeg er klyngeleder fordi, jeg manglede et sted at komme.


Jane Lavdal – ”Storfamilien InVest”

" Jeg er klyngeleder fordi det er værdifuldt at skabe fællesskab og se relationer blomstre"


Smågrupper:

Mange i menigheden mødes i smågrupper, som er mindre fællesskaber. Vi regner med, at der er ca 25-30 smågrupper der mødes med 6-8 personer i hver.

For at sikre mulighed for at komme med i en smågrupper opstarter vi hvert halve år 2-3 intro-smågrupper. Her er det muligt for interesserede at skrive sig på, hvis man gerne ville være i sådan en gruppe. Der er et par ledere, der står for gruppen, og så er aftalen, at man mødes 6 gange i første omgang og taler derefter sammen, om det er blevet en gruppe, der skal fortsætte.

Margriet Van Beest er ny fællesskabskoordinator og står for at hjælpe interesserede i smågrupper, og sende, synliggøre dem og understøtte smågrupperne med ressourcer og videndeling. Det sidste gøres konkret gennem en mail til alle smågrupper hvert kvartal.


Alt i alt er ca. 400-450 personer i et mindre fællesskab. Et spændende element i dette er, at mange af fællesskaberne oplever, at der er folk med fra andre kirkefællesskaber, eller folk, der kun har dette fællesskab, som deres kirke.


Læs mere om vores fællesskaber på hjemmesiden her

IMG_0830.JPG
bottom of page