top of page
_MG_4272_lowres.jpg
Andreas square.jpg

LOVSANGSOMRÅDET

Andreas Bevan

Lovsangsområdet

Af Andreas Bevan


Lovsangsområdet er en vigtig prioritet for os som kirke. Lovsang og tilbedelse gennem musik er ikke bare noget, vi gør til gudstjenester, men gennemgående til næsten alle arrangementer i kirken. Vi synger lovsang til familiegudstjenesterne med de små børn, til morgensamlingerne med staben hver tirsdag og fredag, til ledermøder, konferencer, møder og mere. Det er så godt at se, hvordan tilbedelse er så integreret en del af ÅVM.


Vi er velsignede med mange musikere og lovsangsledere i ÅVM - noget jeg er meget taknemlig for, og som vi nyder godt af i kirken. De frivillige på lovsangsområdet spænder fra teenagere til modne voksne og er enten med i et af vores 6 lovsangsbands eller afløser for andre musikere. Der er et højt teknisk niveau blandt musikerne, men jeg oplever også, at der er et bredt, oprigtigt ønske blandt de frivillige om at skabe lovsang, der ærer Gud og tjener menigheden. Det er vigtigt for mig, at der er fokus på god musikalitet, men også at skabe et rum til tilbedelse, hvor Gud får æren, og tilbedelse kommer foran performance. Dette er en fin balance, som vi hele tiden stræber efter at blive bedre til.


Blandt lovsangslederne prioriterer vi stadig, at alle mødes én gang om måneden hjemme hos mig, hvor vi har fællesskab sammen, tilbeder sammen og taler om, hvordan vi sammen kan skabe et sundt og godt lovsangsmiljø i kirken. Jeg oplever dette som et meget vigtigt led i vores tjeneste som lovsangsledere.


I ÅVM er vi glade for tværkirkelige samarbejder. På lovsangsområdet arbejder vi bl.a. på et fælles lovsangsarrangement d. 1. januar sammen med CityKirken og Vineyard. Her kommer vi til at være et band af musikere fra alle tre menigheder. Vi er også ved at planlægge et lovsangsretreat på Valfart på Djursland, sammen med bl.a. Arvid Asmussen og Simon Pedersen. Der er mange i kirken, som er optagede af lovsang, og hvis du har spørgsmål, tanker, feedback, opmuntring el.l., er du meget velkommen til at skrive til mig på andreasbevan@valgmenighed.dk..

IMG_0830.JPG
bottom of page