top of page
IMG_0920.JPG
Andreas square.jpg

Gudstjenester

Hans-Christian Vindum Pettersson

Søndag er en hviledag fra hverdagen og søndagsgudstjenesten er et festligt samlingspunkt og mødested med Gud og hinanden, samt en indgang til menigheden. I ÅVM er søndagsgudstjenester dét vi bruger flest ressourcer på. Alle ansatte har ansvar på søndagen, og hver søndag er der i gennemsnit mellem 25 og 35 frivillige engageret. I det følgende kan du læse lidt om, hvad der er sket på vores søndagsgudstjenester i løbet af 2022. 


Vi begyndte året underlagt corona-restriktioner, men heldigvis bortfaldt først arealkravet den 14. januar og de øvrige restriktioner den 1. februar. Udover jul og nytårsgudstjenester kunne vi derfor holde gudstjenester uden deltagerbegrænsning. Alligevel har det påvirket os. Det virker som lang tid siden, men det var faktisk først i februar, at vi holdt gudstjenester uden mundbind i kirkesalen og åbnede helt op for det sociale i caféen. 


I 2022 har vi i særlig grad haft fokus på, at folk bliver set til gudstjenester og føler sig hjemme, og at lette indgangen til deltagelse. Derfor har vi fokuseret på, hvordan man oplever sig taget imod. Det har affødt mere velkomst i døren, fra scenen, velkomstposer til gæster, opfordring til at hilse efter gudstjenesten, samt en fællesskabsoversigt i caféen. Det har givet mange positive henvendelser om oplevelsen af gudstjenesterne. 


I 2022 har vi fastholdt, at tidspunktet for søndagsgudstjenester er klokken 10 og 12.30, og at det langt på vej er samme team som afholder begge. Det gør vi for at bygge menigheden sammen og undgå segmentering. Der er kun lidt forskel på gudstjenesterne. Klokken 10 er der børnekirke og online-streaming, kl 12.30 er der engelsk oversættelse og ubemandet børnelounge. 


I 2022 har vi også fastholdt en månedlig fællesgudstjeneste for at styrke kendskabet på tværs af alder, netværk og livssituationer. Målet er, at forstærke oplevelsen af at være én menighed. I det første halvår afholdtes de første søndag i måneden, men fra august ændrede vi det til den sidste, for at familieklynger som mødes i hjemmene første søndag i måneden, ikke går glip af det. Fællesgudstjenesten er festlig, og vi er mange til samme gudstjeneste, men det betyder samtidig, at der samlet set er færre til gudstjenester den søndag (jf. statistikrapporten). I løbet af året har vi også markeret særlige dage på fællesgudstjenester. Vi fejrede Keld Dahlmanns 20-års jubilæum i april og Jane Baumgartner-Nielsens indsættelse i september. 


På menighedsmødet i maj diskuterede vi både lydniveau på gudstjenester, og hvordan vi kan give mere plads til forbøn og det profetiske i gudstjenestesammenhæng. Sidenhen har vi sat lyddæmpende vægge op for at skærme forbønsområdet, hvilket har reduceret lyden. 


Liturgisk har vi i løbet af året eksperimenteret med forskellige typer kirkebøn, samt øget vores fokus på at invitere til forbøn og give mulighed for forbøn efter gudstjenester. 


I 2022 har vi afholdt tre prædikeserier. I april var det serien ‘Med Gud på Arbejde’, hvor vi ønskede at bidrage med en Bibelsk forståelse af arbejdet. I september var det serien ‘Hvor der er Håb er der Liv – en Rejse Gennem Kolossenserbrevet’, hvor vi satte fokus på den frigørende og grundfæstende identitet i Kristus. I november afholder vi prædikeserien: ‘Med Gud for Aarhus’ – om hvad vores formål som kirke er. 


Udover søndagsgudstjenester har vi i ÅVM også flere månedlige gudstjenester for bestemte målgrupper, herunder familiegudstjeneste og UpSide. Dem kan du læse om ved at trykke på linkene. Som noget helt nyt har vi også aftengudstjeneste én gang om måneden.


I 2022 har der i gennemsnit været 166 deltagere klokken 10 om søndagen og 123 til 12.30-gudstjenester henover året.


I gennemsnit er der 42 som streamer gudstjenesten live, mens gudstjenesten/prædikenen har 200 visninger i gennemsnit efterfølgende. Det er også en måde at være en del af ÅVM på, og vi udforsker løbende, hvordan vi kan bidrage via online ressourcer. En måde er ved at dele undervisning og prædikener via vores platform valgmenighed.tv/praedikener - en oplagt ressource i klynger og fællesskaber.

 

_MG_4195.jpg
bottom of page