top of page

WEEKENDKONFERENCE

Fokus på at søge Guds kærlige nærvær, nåde, godhed og kraft

BERØRT ER

En weekendkonference med fokus på at søge Guds nærvær, nåde, godhed og kraft.

En weekendkonference uden overnatning, hvor vi har kræset for detaljerne.

Befriende lovsang, inspirerende forkyndelse, nærvær i bøn og samtale.

Lørdagssessioner med forskellige veje til at møde Gud.

Lækker mad, godt selskab og tid til at lære hinanden at kende.

Mulighed for at møde og nyde godt selskab.

Oplevelser for både krop, sind og ånd.

Hovedtalre
Sam-Couper.jpg
Sarah Breuel photo.jpg

Hovedtalere:

Sarah Breuel &
Sam
 Couper

SARAH BREUEL

Sarah Breuel er grundlægger og leder af Revive Europe, en bevægelse som gennem katalyserende begivenheder og ledertræning ønsker at se vækkelse i Europa og verden. Sarah er oprindeligt fra Brasilien, men bor i Rom med sin mand René og deres drenge Pietro og Matteo. Sammen har de plantet en voksende kirke midt i Rom ved navn Hopera. Sarah har i 17 år arbejdet for IFES (den internationale paraplyorganisation for KFS), som stab i fire nationale bevægelser (Brasilien, Canada, Norge og Italien), samt med træning af universitetsevangelister for IFES Europe i 6 år. Hun var på Christianity Today’s liste over "33 under 33", altså ledere under 33, der er værd at holde øje med, og var formand for Lausanne Younger Leaders Gathering i 2016. Hun har en uddannelse inden for erhvervslivet, en MDiv fra Regent College, og sidder i den verdensomspændende Lausannebevægelses bestyrelse.

SAM COUPER

Sam Couper er fra det nordlige England, han er feltkoordinator i Revive Europe bevægelsen og arbejder tæt sammen med Sarah. Sam koordinerer og leder bevægelsens ”Revive Our Hearts”-retræter som de organiserer over hele Europa. Sams hjerte brænder for at gøre Jesus kendt og igangsætte studentermission i Europa og andre steder. Hans rolle indebærer at forkynde og formidle, at mobilisere studerende og hjælpe dem i deres søgen efter Jesus, samt at være pionér for nye initiativer i bevægelsen.

TEMA:
GENKEND KLANGEN

I år er temaet for berørt-konferencen: Genkend klangen. Der er så mange lyde omkring os. Så mange stemmer som kalder på vores fokus. De fleste af os lever travle tilværelser, hvor vi let forstyrres og hvor fordybelse, lytning, tilstedeværelse er svært. Mange oplever at lydene flyder sammen og bliver til larm. Midt i travlheden kan det være svært at høre og man kan blive helt i tvivl om der er noget at lytte efter. Det er derfor nogle søger væk fra larmen, ud i stilheden og andre kæmper for at sortere i hvilke stemmer at lytte til.

Men af og til mærker vi lyde som skaber resonans, som virker genkendelige, væsentlige, som får alle andre lyde til at fortone sig. Genkender vi det som det, det formentlig er – himmelsk, helligt, herligt gudsnærvær?

Mange som finder tro på Jesus i dag beskriver en fornemmelse af genkendelighed. Og det overraskede dem. Hvad var det de genkendte? Ikke gudstjenesten, den var de uvant med. Ikke bibelhistorierne, dem kendte de kun få af. Ikke fællesskabet, det var varmende, men fremmed. Måske var det ånden i fællesskabet, ånden i de andres liv som virkede velkendt. Måske havde ånden været der, kommunikerende, hele tiden? 

”Det er som om Gud har været der hele tiden –

men jeg genkender først nu, at det var ham.”

 

I bibelen omtales Helligånden blandt andet som en lyd, en hørbar virkelighed man kan lære at forstå. Et eksempel kunne være da Jesus taler med den forvirrede Nikodemus en sen aften og siger: ”Vinden blæser, hvorhen den vil, og du hører den suse, men du ved ikke, hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Sådan er det med enhver, som er født af Ånden. (Joh 3,8). Ligesom vi hører vinden suse, uden helt at kunne forstå, forklare eller kontrollere den, kan vi sanse Åndens virkelighed.

Og lyden af Åndens præsente nærvær bliver tydelig da Jesus pinsedag sender Helligånden til disciplene i Jerusalem, så ”kom der fra himlen en lyd som af et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset, hvor de sad.  Og tunger, som af ild viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. Da blev de alle fyldt af Helligånden, og de begyndte at tale på andre tungemål, alt efter hvad Ånden indgav dem at sige” (ApG 2,1-4). Helligånden kommer over de troende, som hører og påvirkes og formidler hvad han siger dem.

 

På BERØRT vil vi alle, uanset vores tidligere erfaringer, tro eller mangel på samme, søge at høre og genkende Guds stemmes klang i vores liv. Vi bruger en weekend på at lytte og lade os berøre af hans nærvær. Måske har han talt til os hele tiden. Måske er det os der skal rydde vejen, lære at lytte og genkende hans stemme.

Mere info om talere og program vil løbende blive offentliggjort på ÅVM’s hjemmeside og sociale medier.

Breakout session

Du får:

Fantastisk lovsang og mulighed for forbøn og samtale under konferencen.

Lækker mad og forplejning, som du selv kan til- og fravælge. Du er med til at designe din oplevelse.

Breakout sessions med fokus på forskellige "veje til Gud”.  Et mix af egne præster, ÅVM-medlemmer, Oasevenner og gæster fra andre traditioner inspirerer os med deres ’best practices’.

Rig mulighed for at udvide din bogsamling, da Only By Grace gæster os med en bogbod.

OnlyByGrace_logo_FINAL_mørrkt_edited_edi

Internationale hovedtalere som brænder for at formidle Guds kærlighed til os.

Alt sammen for at give plads til Gud, tid til at prøve ting af og mulighed for at udvide vores horisont for hvordan, hvor og med hvad Gud møder os.

Praktisk info

Praktisk information 
Dato: 12.-14. april
Sted: Aarhus Valgmenighed

Pris: 300kr (250kr for studerende)

bottom of page