top of page
IMG_0920.JPG
Andreas square.jpg

Mentorskab

Daniel Kjær Holmberg

Et mentorskab i ÅVM beskriver et kortere eller længere samtaleforløb, hvor en mentor, som typisk er en erfaren troende, lytter, vejleder og stiller spørgsmål, for derved at hjælpe mentee’en med at finde vej i livet og i troen. 


I skrivende stund er ÅVM formidler af 15 mentorrelationer, hvilket er stort set samme antal som sidste år, og forløbene strækker sig i gennemsnit et sted mellem et til halvandet år. Derudover er der fortsat ledige mentorer, så alle, der ønsker det, kan få en mentor. 


Der er tre typer mentorskab i ÅVM: 

  1. Medvandring (en jævnlig samtale om hverdagens livs- og trosspørgsmål med udgangspunkt i mentee’ens liv). 

  2. Coaching (sparring med en erfaren kristen fagfælle – udgangspunktet er tros- og fagfællesskabet. Det kan være emner som karrierespørgsmål, værdi-sammenstød på arbejdspladsen, balance mellem arbejde/fritid og arbejdsliv/familieliv). 

  3. Sjælesorg (åndelig vejledning om anfægtelser, tvivlsspørgsmål eller nysgerrighed). 


Den 30. marts 2022 holdt vi inspirationsaften for mentorkorpset med besøg af Leif Andersen, som fortalte om spændingen mellem medvandring og sjælesorg, og gav os en række konkrete råd til, hvordan man griber sjælesorgssamtalen an. 


I løbet af året har vi kørt to kampagner – både for at få nye mentorer med i mentorkorpset, men også kampagner for at gøre opmærksom på muligheden for mentee’er.

_MG_4195.jpg
bottom of page