top of page
gudstjeneste_low res.jpg

GUDSTJENESTER

Gudstjenesterne er det store fællesskab, hvor vi samles på tværs for at møde Gud og hinanden. Gudstjenesterne er en fornyet version af den klassiske folkekirkelige gudstjeneste og indeholder prædiken, lovsang og salmer, nadver og dåb og mulighed for forbøn og bøn om helbredelse. 

Gudstjenesten er åben for alle!

Dåbsgudstjeneste.jpg

DÅB

I Aarhus Valgmenighed er der mulighed for at blive døbt på gudstjenester om søndagen. Ønsker I at blive døbt eller at få jeres barn døbt, så skal I kontakte sekretariatet for at aftale en dato. Derefter bliver I kontaktet af præsten, som skal forestå dåben, for at finde et tidspunkt for en dåbssamtale. 

Kontakt sekretariatet på aarhus@valgmenighed.dk eller på 86122835 i kontortiden.

Gudstjenester
Dåb
Konfirmation
104975959_10157386780446914_315197300598

KONFIRMATION

I Aarhus Valgmenighed konfirmerer vi unge i 7. klasse, som der er tradition for i Folkekirken. Forud for konfirmationen gennemfører man et skoleårs konfirmationsforberedelse med fokus på indføring i den kristne tro, bibelen, åndelige praksisser, hvad det vil sige at være ’kirke’ m.m. Det hele afsluttes med konfirmandens offentlige bekendelse, salvelse og forbøn til en festlig gudstjeneste.

Vielse
Vielse.jpg

VIELSE

I Aarhus Valgmenighed kan du blive gift. Vielse er gratis, såfremt en af jer er medlem af Aarhus Valgmenighed. Kontakt først den præst I ønsker skal foretage vielsen og herefter sekretariatet vedrørende lokalebookning.

Forud for indgåelse af ægteskab tilbydes forberedende ægteskabssamtaler med et modent ægtepar. 

Begravelse
Image by Suhyeon Choi

BEGRAVELSE

I Aarhus Valgmenighed kan du få foretaget begravelse og bisættelse af dine nærmeste, såfremt du selv eller vedkommende har tilknytning til kirken. Pårørende kan henvende sig til en af præsterne ved ønske om bisættelse/begravelse og også ved ønske om mindehøjtidelighed i Aarhus Valgmenigheds lokaler. Kirken kan også stilles til rådighed i tilfælde, hvor I ønsker, at en anden præst i folkekirken skal forestå den kirkelige handling.

bottom of page