Image by Tegan Mierle

KLYNGER

VIL DU MED I ET FÆLLESSKAB?

I en klynge har du mulighed for at deltage i et overskueligt fællesskab på ca. 10-30 personer, som ønsker at vokse i deres relation til Gud og ønsker at velsigne vores by. Klyngerne er åbne fællesskaber, med en konkret vision for, hvad de ønsker at mødes om og række ud efter.

Man mødes typisk i klyngerne 1-4 gange om måneden, alt efter hvilken klynge man er med i. Nogle gange mødes man alle sammen, og andre gange i mindre grupper i klyngen.

Agenda

Agenda

Studerende, Unge, Ikke kirkevante
Tags:

Vi er klyngen Agenda, og vi ønsker at lade Guds Agenda blive vores! Agenda mødes hver anden mandag i ulige uger kl. 19.00, hvor vi som udgangspunkt er i hinandens hjem og haver. Der er plads til dig i Agenda, uanset hvor du er (eller ikke er) i troen.

Agenda er en klynge, der ønsker at søge Guds agenda i vores program. Vi har et håb om, at når man tager hjem fra en aften i Agenda, så har du oplevet at bruge tid med Gud skal møde Gud. Derfor vil der hver klyngeaften være tid til tilbedelse og bøn. Aftenerne vil handle om emner, hvor vi vil lære mere om, hvem Gud er i vores liv. Derudover vil vi skabe et åndeligt eksperimenterende frirum, hvor vi vil vandre i troen sammen gennem øvelser, stilhed og snakke.

Elev Klyngen

Elev Klyngen

Familier, Lokalområdet, Alle aldre
Tags:

Vi er familier bosat i Elev, som ønsker at være “et inviterende, levende og lokalt fællesskab med Gud i centrum”
Vi vil gerne hjælpe hinanden til at leve et liv der “vender udad” til mennesker i vores lokalområde, så Guds kærlighed kan blive rakt ud til den by vi bor i.
Vi ønsker at være et inviterende og åbent fællesskab, hvor der er plads til alle. Med eller uden kirke baggrund, børnefamilier eller ikke børnefamilie.

Forny

Forny

Studerende, Unge familier
Tags:

I klyngen FORNY ønsker vi at vandre sammen i et nært fællesskab, dele vores liv med hinanden og derigennem fornyes og styrkes i vores tro på Jesus. Som klynge er vi en aktiv del af Aarhus valgmenighed, og vi hjælper til og støtter op om arrangementerne der. Vi drømmer om at mødes i private hjem onsdage hver anden uge for at spise sammen, synge til Gud og sammen læse i hans ord og dele vores erfaringer og troshistorier med hinanden.

Flere i klyngen er lige begyndt på fast arbejde, andre er fuld gang med uddannelse, og de første børn har meldt deres ankomst.

Skriv til os, vi vil gerne have dig med i vores fællesskab!

GLØD

GLØD

Bibelstudie, Mad, Ny i byen
Tags:

Efter et års nedlukning mærker mange af os et stort behov for åbent, ærligt og fysisk samvær. Som kristne har vi også brug for hinanden til at mærke, styrke og udforske troen og kærligheden fra Gud. GLØD ønsker at være et fællesskab for dig som er ny i byen, i ÅVM, dig som vil prøve noget nyt eller dig som savner at kende lidt flere. Vi vil være hinandens sociale omgangskreds i menigheden og blive åndeligt inspireret i hverdagen. Vi mødes hver anden torsdag kl 19.30 i forskellige hjem for at spise, bede, synger, dykke ned i bibelen og bare nyde hinandens selskab.

HEIM

Unge familier, Studerende, unge
Tags:

Vi er en familie på fire fra Hasle som åbner vores hjem for alle som vil være en del af en hjemlig klynge: HEIM.

Vi mødes indtil videre en fredag om eftermiddagen og aften i måneden, hvor vi spiser, deler liv, har børnetid, læser i Bibelen, synger og beder for hinanden.

Skriv hvis du vil høre mere!

Internationals Community

Internationals Community

International, Students, Families
Tags:

The AAVM Internationals community meets fortnightly on Wednesdays 7:30pm at Sara & Keld Dahlmann’s house for a bible study: Tingvej 44, 8210 Aarhus V. We welcome people of all backgrounds and nationalities to worship and sharing life together in prayer and fellowship.

Kirkefamilien inVest

Kirkefamilien inVest

Familier, Lokalområdet
Tags:

Kirkefamilien inVEST er et netværk/ en udvidet familie i den vestlige del af Aarhus, der består af to klynger. Vi forsøger at støtte og tage ansvar for hinanden, som man gør i en familie. Vi øver os i at lade Gud få plads i travlheden og hverdagen. Vi mødes som udgangspunkt 1. søndag i måneden i private hjem. Derudover mødes vi planlagt eller spontant i mindre grupper i løbet af måneden; fx mande- eller kvindesamlinger, cellegrupper, fødselsdage, spisefællesskaber, online fællesskaber eller ...

NaboLiv

NaboLiv

missionalt fællesskab, Alle aldre
Tags:

NaboLiv er et missionalt fællesskab af mennesker, som har valgt at bosætte sig i Gellerupparken og Toveshøj.

I NaboLiv ønsker vi at dele Guds liv, håb og forvandling med vore naboer.

Dette søger vi at gøre ved at dele hverdag med hinanden og med vore naboer - og ved på forskellig vis at engagere os i de aktiviteter der foregår i området.

Nordlys

Nordlys

Alle aldre, Bibelstudie
Tags:

Nordlys er et fællesskab, hvor vi drømmer om: 
• At livet med Gud lyser ud af os, hvor vi bor, lever, arbejder 
• At invitere ind i et levende fællesskab til et møde med Jesus 
• At erfare mere af Guds nærvær i vores liv 
Alle er velkomne - Nordlys skal bredt afspejle menigheden i Aarhus Valgmenighed. 
Vi ønsker, at Nordlys må blive en tryg base i det store menighedsfællesskab, hvor der opstår
venskab og følgeskab. 
Vi drømmer om at udvide fællesskabet med cellegrupper, alpha-grupper, mikro-celler, tro/job
samtaler samt tjenestefællesskab lokalt i Nordlys og i Aarhus Valgmenighed.

Pilgrim

Pilgrim

Ikke kirkevante, udendørs, vandring
Tags:

Visionen er at der skal være en lav dørtærskel for folk der ikke er kirkevante, og målet er at vi vil invitere Jesus med på vores vej/vandring.

Vi vil i vandrende samtale, bøn og stilhed forsøge at "tune" ind, og finde trit med ham, som siger at han forlader de 99, og går ud og leder efter den ene.

Så med andre ord, er klyngens formål at bruge Guds fri natur som ramme og rum for stilhed og kontemplation. Samtidig vil vi ,som Jesus siger at vi som disciple af ham skal, gå den ekstra mil med den søgende, og dermed være hinandens åndelige medvandrere.

PropelWomen

PropelWomen

Kvinder
Tags:

Vores vision er at aktivere kvinders gudgivne identitet, passion og potentiale. Gennem livsnær samtale og undervisning ønsker vi at blive klogere på hvad Gud vil os og siger om os. Vi ønsker at opmuntre og udfordre hinanden, være på vej sammen og tage modige skridt i tro.

SALT

SALT

Unge, Studerende
Tags:

SALT er en klynge, hvor vi mødes for at have et dejligt fællesskab med hinanden, samtidig med at vi styrker hinanden i at slå gode rødder i den kristne tro. Vi har klynge hver torsdag, hvor vi hver 3. gang er i cellegrupper. Kig gerne forbi og tjek det ud. DU er i hvertfald velkommen!