Image by Tegan Mierle

KLYNGER

VIL DU MED I ET FÆLLESSKAB?

I en klynge har du mulighed for at deltage i et overskueligt fællesskab på ca. 10-30 personer, som ønsker at vokse i deres relation til Gud og ønsker at velsigne vores by. Klyngerne er åbne fællesskaber, med en konkret vision for, hvad de ønsker at mødes om og række ud efter.

Man mødes typisk i klyngerne 1-4 gange om måneden, alt efter hvilken klynge man er med i. Nogle gange mødes man alle sammen, og andre gange i mindre grupper i klyngen.

Agenda

Agenda

Studerende, Unge, Ikke kirkevante
Tags:

Vi er klyngen Agenda, og vi ønsker at lade Guds Agenda blive vores! Agenda mødes hver anden mandag i ulige uger kl. 19.00, hvor vi som udgangspunkt er i hinandens hjem og haver. Der er plads til dig i Agenda, uanset hvor du er (eller ikke er) i troen.

Agenda er en klynge, der ønsker at søge Guds agenda i vores program. Vi har et håb om, at når man tager hjem fra en aften i Agenda, så har du oplevet at bruge tid med Gud skal møde Gud. Derfor vil der hver klyngeaften være tid til tilbedelse og bøn. Aftenerne vil handle om emner, hvor vi vil lære mere om, hvem Gud er i vores liv. Derudover vil vi skabe et åndeligt eksperimenterende frirum, hvor vi vil vandre i troen sammen gennem øvelser, stilhed og snakke.

Dagligstuen

Dagligstuen

Hverdag, Uformelt, Unge, Unge familier, Studerende
Tags:

Dagligstuen er en klynge, der ønsker at sætte fokus på fællesskabet med Gud og hinanden midt i
vores helt almindelige hverdag. Vi ønsker et åbent, ærligt og uformelt fællesskab, hvor det er
muligt at dele liv med hinanden og søge Gud sammen. Vi mødes tirsdage i lige uger om både bål,
oplæg, lovsang, skovture, bøn og hygge med hinanden.

Elev Klyngen

Elev Klyngen

Familier, Lokalområdet, Alle aldre
Tags:

Vi er familier bosat i Elev, som ønsker at være “et inviterende, levende og lokalt fællesskab med Gud i centrum”
Vi vil gerne hjælpe hinanden til at leve et liv der “vender udad” til mennesker i vores lokalområde, så Guds kærlighed kan blive rakt ud til den by vi bor i.
Vi ønsker at være et inviterende og åbent fællesskab, hvor der er plads til alle. Med eller uden kirke baggrund, børnefamilier eller ikke børnefamilie.

GLØD

GLØD

Bibelstudie, Mad, Ny i byen
Tags:

Efter et års nedlukning mærker mange af os et stort behov for åbent, ærligt og fysisk samvær. Som kristne har vi også brug for hinanden til at mærke, styrke og udforske troen og kærligheden fra Gud. GLØD ønsker at være et fællesskab for dig som er ny i byen, i ÅVM, dig som vil prøve noget nyt eller dig som savner at kende lidt flere. Vi vil være hinandens sociale omgangskreds i menigheden og blive åndeligt inspireret i hverdagen. Vi mødes hver anden torsdag kl 19.30 i forskellige hjem for at spise, bede, synger, dykke ned i bibelen og bare nyde hinandens selskab.

HEIM

HEIM

Unge familier, Studerende, unge
Tags:

Vi er en familie på fire fra Hasle som åbner vores hjem for alle som vil være en del af en hjemlig klynge: HEIM.

Vi mødes indtil videre en fredag om eftermiddagen og aften i måneden, hvor vi spiser, deler liv, har børnetid, læser i Bibelen, synger og beder for hinanden.

Skriv hvis du vil høre mere!

Internationals Community

Internationals Community

International, Students, Families
Tags:

The AAVM Internationals community meets fortnightly on Wednesdays 7:30pm at Sara & Keld Dahlmann’s house for a bible study: Tingvej 44, 8210 Aarhus V. We welcome people of all backgrounds and nationalities to worship and sharing life together in prayer and fellowship.

Kirkefamilien inVest

Kirkefamilien inVest

Familier, Lokalområdet
Tags:

Kirkefamilien inVEST er et netværk/ en udvidet familie i den vestlige del af Aarhus, der består af to klynger. Vi forsøger at støtte og tage ansvar for hinanden, som man gør i en familie. Vi øver os i at lade Gud få plads i travlheden og hverdagen. Vi mødes som udgangspunkt 1. søndag i måneden i private hjem. Derudover mødes vi planlagt eller spontant i mindre grupper i løbet af måneden; fx mande- eller kvindesamlinger, cellegrupper, fødselsdage, spisefællesskaber, online fællesskaber eller ...

NaboLiv

NaboLiv

missionalt fællesskab, Alle aldre
Tags:

NaboLiv er et missionalt fællesskab af mennesker, som har valgt at bosætte sig i Gellerupparken og Toveshøj.

I NaboLiv ønsker vi at dele Guds liv, håb og forvandling med vore naboer.

Dette søger vi at gøre ved at dele hverdag med hinanden og med vore naboer - og ved på forskellig vis at engagere os i de aktiviteter der foregår i området.

Nordlys

Nordlys

Alle aldre, Bibelstudie
Tags:

Nordlys er et fællesskab, hvor vi drømmer om: 
• At livet med Gud lyser ud af os, hvor vi bor, lever, arbejder 
• At invitere ind i et levende fællesskab til et møde med Jesus 
• At erfare mere af Guds nærvær i vores liv 
Alle er velkomne - Nordlys skal bredt afspejle menigheden i Aarhus Valgmenighed. 
Vi ønsker, at Nordlys må blive en tryg base i det store menighedsfællesskab, hvor der opstår
venskab og følgeskab. 
Vi drømmer om at udvide fællesskabet med cellegrupper, alpha-grupper, mikro-celler, tro/job
samtaler samt tjenestefællesskab lokalt i Nordlys og i Aarhus Valgmenighed.

Pilgrim

Pilgrim

Ikke kirkevante, udendørs, vandring
Tags:

Pilgrim er, en vandregruppe der er åben for alle, uanset kirkeligt tilhørsforhold eller ej. Vi bygger på et kristent livssyn/fundament og træder i fodsporene på en ældgammel kristen tradition med "Pilgrimsfærd".

Vi inviterer Jesus med på vores vej/vandring, og går i hans ånd. Han sagde at han er sandheden vejen og livet. Vi vil hjælpe hinanden med at finde "vores" vej hver især med ham, som troppede op og gik med disciplene på vejen til Emmaus , da de efter hans korsfæstelse i fortvivlelse ikke præcist vidste hvor de skulle gå hen, da viste han sig efter hans opstandelse for disciplene, trøstede dem og hjalp dem på rette vej.

Pust

Pust

Studerende, Unge familier
Tags:

I denne klynge ønsker vi at mødes med Gud - til et frisk PUST fra Helligånden i en travl hverdag. De fleste er i arbejde efter endt studie, og tid og prioriteringer har ændret sig. I klyngen mødes vi for at vandre sammen i fællesskab, dele liv og erfaringer med hinanden, men først og fremmest at søge Gud og lade ham blæse ny energi i vores liv.

Vi er som klynge en aktiv del af Aarhus valgmenighed, og hjælper til og støtter op om arrangementerne der. Vi mødes i private hjem onsdage hver anden uge kl. 19-21, og alle er meget velkomne til at være med.

Storfamilien

Storfamilien

Alle aldre, Familier
Tags:

I storfamilien mødes vi i private hjem, om formiddagen den første søndag i måneden. Vi starter med at lovsynge sammen, og deler os derefter op, børn for sig og voksne for sig, til hver vores bibeltid. Derefter spiser vi sammenskuds-frokost, og snakker og leger.

Desuden mødes kvinderne i klyngen en aften om måneden, til snak og bøn.

UNIK

UNIK

Unge, Studerende
Tags:

I Unik har vi fokus på at hjælpe hinanden til at vandre med Gud i vores dagligdag. Vi ønsker at Unik skal være en oase hvor vi holder hinanden tændte på troen og deler vores daglige gøren og bekymringer. Vi er derfor meget fællesskabsorienteret, og ønsker at alle skal høres, ses og elskes. Vi er en blanding af singler og børnefamilier.

Zenit

Zenit

Familier, Alle aldre, Unge familier
Tags:

Zenit-klyngen består overvejende af børnefamilier men alle er velkomne. En del af os bor i den nordlige ende af byen og i Hjortshøj. Vi har både små og store børn og har det hyggeligt når vi mødes! Vi mødes skiftevis kvinder og mænd til celleaftener om onsdagen kl. 20-22. Cirka 3 gange i kvartalet mødes vi til fælles klyngeaften med spisning for alle. Vi bruger god tid på bibellæsning, bøn og på at dele liv med hinanden, når vi mødes.