top of page
Image by Tegan Mierle

KLYNGER

VIL DU MED I ET FÆLLESSKAB?

I en klynge har du mulighed for at deltage i et overskueligt fællesskab på ca. 10-30 personer, som ønsker at vokse i deres relation til Gud og ønsker at velsigne vores by. Klyngerne er åbne fællesskaber, med en konkret vision for, hvad de ønsker at mødes om og række ud efter.

Man mødes typisk i klyngerne 1-4 gange om måneden, alt efter hvilken klynge man er med i. Nogle gange mødes man alle sammen, og andre gange i mindre grupper i klyngen.

Connect

Connect

Unge, Studerende, 19-27
Tags:

Vi ønsker i Connect at skabe en ramme i hverdagen, hvor der er afsat tid til nærvær med Gud og hinanden. Vi mødes hver torsdag i ulige uger klokken 19:30, hvor vi blandt andet vil høre forkyndelse, have bibelstudier, synge lovsange og have godt og rigt fællesskab.

Dagligstuen

Dagligstuen

Hverdag, Uformelt, Unge, Unge familier, Studerende
Tags:

Dagligstuen er en klynge, der ønsker at sætte fokus på fællesskabet med Gud og hinanden midt i
vores helt almindelige hverdag. Vi ønsker et åbent, ærligt og uformelt fællesskab, hvor det er
muligt at dele liv med hinanden og søge Gud sammen. Vi mødes tirsdage i lige uger om både bål,
oplæg, lovsang, skovture, bøn og hygge med hinanden.

Dansegruppen

Dansegruppen

Dans, Kvinder
Tags:

Dansegruppen er for kvinder, der har dans og bevægelse på hjerte. Gruppen blev etableret i år 2000 på baggrund af, at vi hver især dansede til lovsangsmusik hjemme på stuegulvet. Hvorfor ikke gøre det i fællesskab? Vi ønsker at skabe et rum, hvor vi modtager og responderer på Guds kærlighed. Ligeledes vil dansegruppen gerne være med til at fremme friheden til at udtrykke sig kropsligt i kristne sammenhænge.

Elev Klyngen

Elev Klyngen

Familier, Lokalområdet, Alle aldre
Tags:

Vi er familier bosat i Elev, som ønsker at være “et inviterende, levende og lokalt fællesskab med Gud i centrum”. Vi vil gerne hjælpe hinanden til at leve et liv, der “vender udad” til mennesker i vores lokalområde, så Guds kærlighed kan blive rakt ud til den by vi bor i. Vi ønsker at være et inviterende og åbent fællesskab, hvor der er plads til alle, med eller uden kirke baggrund, børnefamilie eller ikke børnefamilie.

GLØD

GLØD

Bibelstudie, Mad, Ny i byen, Unge
Tags:

Vi er klyngen GLØD, og du er hjertelig velkommen! Vi er et mindre fællesskab i den store kirke, hvor vi sammen træder frem for Gud, møder nye venner og møder os selv. Et fællesskab, hvor man kan slappe af, spise kage, drikke kaffe og komme helt som man er. Vi ønsker, at man går derfra med noget. som man kan dele ud af i sin hverdag, hvor vi gennem forskellige temaer, taler, bøn, lovsang, tvivl og tro styrker og opløfter hinanden.

HEIM

HEIM

Unge familier, Studerende, Unge, Alle aldre
Tags:

HEIM er en klynge bestående af familier m/u børn i forskellige aldre. Vi ønsker at være et åndeligt hjem - heraf HEIM - for både børn og voksne. Du er velkommen her!

Prøv os bare af - måske kan du også finde et 'heim' her:-)

Internationals Community

Internationals Community

International, Students, Families
Tags:

​We know that the Danish language can be difficult, and it's important to us that you have a community in this city where you feel at home. We seek to fulfill this with our smaller community nights, where all events are held in English. The AAVM Internationals Community meets fortnightly on Wednesdays 7:30pm at Sara & Keld Dahlmann’s house for a bible study: Tingvej 44, 8210 Aarhus V. We welcome people of all backgrounds and nationalities to worship and sharing life together in prayer and fellowship.

Kirkefamilien inVest

Kirkefamilien inVest

Familier, Lokalområdet, Alle aldre
Tags:

Kirkefamilien inVEST er et netværk - en udvidet familie - i den vestlige del af Aarhus, der består af to klynger. Vi forsøger at støtte og tage ansvar for hinanden, som man gør i en familie. Vi øver os i at lade Gud få plads i travlheden og hverdagen. Vi mødes som udgangspunkt 1. søndag i måneden i private hjem.

Nordlys

Nordlys

Alle aldre, Bibelstudie
Tags:

Alle er velkomne - Nordlys skal bredt afspejle menigheden i Aarhus Valgmenighed. Vi ønsker, at Nordlys må blive en tryg base i det store menighedsfællesskab, hvor der opstår venskab og følgeskab. Vi drømmer om at udvide fællesskabet med cellegrupper, alpha-grupper, mikro-celler, tro/job, samtaler samt tjenestefællesskab lokalt i Nordlys og i Aarhus Valgmenighed.

Sivhavets Oikos

Sivhavets Oikos

Mad, Alle aldre, Kirkeuvante
Tags:

Vi er en klynge primært bestående af folk i Brabrand. Alt i alt er vi ca. 25 personer fordelt på 3 generationer. Vi går op i at invitere særligt kirkeuvante relationer ind i vores åbne madklub, hvor vi spiser og hygger sammen, mens vi deler liv. Desuden har vi en type aftener, som vi kalder Mad, Bøn & Bibel. Her spiser vi også sammen og tager os til til lovsang, bøn og bibellæsning.

Storfamilien

Storfamilien

Alle aldre, Familier
Tags:

I storfamilien mødes vi i private hjem, om formiddagen den første søndag i måneden. Vi starter med at lovsynge sammen, og deler os derefter op, børn for sig og voksne for sig, til hver vores bibeltid. Derefter spiser vi sammenskuds-frokost, og snakker og leger.
Desuden mødes kvinderne i klyngen en aften om måneden, til snak og bøn.

Zenit

Zenit

Familier, Alle aldre, Unge familier
Tags:

Zenit-klyngen består overvejende af børnefamilier, men alle er velkomne. En del af os bor i den nordlige ende af byen, og vi har både små og store børn og teenagere. Og så har vi det super hyggeligt, når vi mødes!

bottom of page