top of page

 

 

OM OS

FORMÅL

HVORFOR VI ER HER

Aarhus Valgmenighed arbejder for at kalde til personlig tro og efterfølgelse af Jesus Kristus og ansvarligt medlemskab af kirken” (vedtægten §3)

Vi vil gerne dele de gode nyheder om Jesus. Hvem han er og hvad han vil. Troen på Ham er en fantastisk gave, der åbner op for Guds virkelighed og et nyt liv, som Gud giver os i Ham. I valgmenigheden udforsker vi dette liv sammen i gudstjenester, fællesskaber medvandring og vejledning, hvor troen får et konkret udtryk i vores liv. 

 

Vi ønsker at være en velsignelse i Aarhus, vores samfund og kultur ved sammen at gøre godt, hjælpe og være til stede både i byen, på jobbet, studiestedet og i den større globale virkelighed. 

Vi vil gerne invitere efterfølgere af Jesus, uanset om du har vandret længe eller kort tid med ham, til at blive medlemmer af kirken. Du kan sammen med os være med til at tage ansvar for at troen deles, og at vi sammen formes af den i det 21. århundrede. 

Velkommen til at være med - og bære med!

Fomål

VISION

HVOR VI GERNE VIL HEN

Med Gud – for Aarhus og verden

Visionen er et udtryk for, hvad vi oplever Gud har lagt os specielt på hjertet, og hvad der kendetegner os som menighed. Under de enkelte visionspunkter er der beskrevet, hvad der er vores grundintention med den konkrete vision.

Hjertet.png

       Med Gud – i hjertet

 • Vi vil i ord og handling søge at udleve Guds kærlighed og godhed i en anerkendende atmosfære

 • Vi ønsker at modne det personlige trosliv og det fælles menighedsliv ved fordybelse i Guds Ord, ret brug af sakramenterne, erfaring af Åndens virke, brug af de klassiske åndelige discipliner og de karismatiske nådegaver

 • Vi vil være en tilbedende, poetisk, kunstnerisk og profetisk røst, som både former menighedskultur samt er medskaber af kulturen i byen

​       Med Gud – for fællesskaber og familier

 • Vi vil invitere alle, der møder menigheden, ind i et opbyggeligt, inkluderende fællesskab og opmuntre til åndelig medvandring og efterfølgelse af Jesus

 • Vi vil styrke og udvikle ægteskab, familieliv og venskab i alle livets faser

 • Vi vil fremme en ansvarlighedskultur i forhold til medlemskab af menigheden

Fællesskaber - Alternativ.png
Unge og Studerende.png

       Med Gud – for unge og studerende

 • Vi vil invitere og danne den unge generation til at finde og udleve livet i Guds Rige og tage sin plads i menighedsliv og samfundsliv

 • Vi vil være en missional stemme ind i ungdoms- og uddannelseskulturens mange miljøer i Aarhus, der peger på evangeliet om Jesus som Herre som et troværdigt og oplyst livsvalg

Næste.png

       Med Gud – for min næste

 • Vi vil arbejde for, at Guds Rigets kraft til forløsning fra åndelig, emotionel, social og fysisk fattigdom kommer til de undertrykte i byen og samfundet og tale deres sag

 • Vi vil bede og arbejde for, at Guds Rigets kraft kommer med forløsning til mennesker i alle samfundslag og med mange typer diakonale behov

For verden.png

       Med Gud – for verden

 • Vi vil deltage i Guds sendelse til den verden, som Gud har skabt, elsker og har forsonet med sig selv i Jesus

 • Vi vil tage ansvar for det skaberværk, Gud i skabelsen har betroet os, igennem bibelfunderet forvalterskab af vores penge, tid og ressourcer

 • Vi vil arbejde for det fælles gode ved at være ansvarlige deltagere i samfundet: i arbejde, fritid og civilsamfund, som efterfølgere af Jesus, overalt hvor vi færdes

 • Vi ønsker, at Guds motivation – kærlighed, retfærdighed, barmhjertighed og fredsstiftelse – er formende for vores motivation for at kalde til tro på Jesus og vores deltagelse i civilsamfundet

Vision
Gudstjeneste%20kl_edited.jpg

HVEM ER VI?

Aarhus Valgmenighed blev officielt dannet i september 1990 af en gruppe unge og familier i Folkekirken, som ønskede at være en menighed med et nutidigt udtryk for at være relevant kirke i kulturen, og med større frihed til karismatisk gudstjenesteliv og mission, end der på det tidspunkt var mulighed for i sognekirker.

Vi er en valgmenighed, dvs. en folkekirke - uden at være en sognekirke. Vores ca. 800 medlemmer er børn, unge og voksne fra hele Aarhus-området.

Siden opstarten har Aarhus Valgmenighed været en del af Dansk Oase, der netop arbejder for karismatisk fornyelse, udrustning og mission både i og udenfor Folkekirken.

Hvem er vi?
Ansatte

MØD DE ANSATTE

Young Tattoo Artist
David Viftrup
Daglig leder
+45 22 63 69 54
Young Tattoo Artist
Peter Viftrup Højlund
Præsteaspirant
+45 28 71 78 87
Young Tattoo Artist
Daniel Kjær Holmberg
Pastoral Medarbejder
.
Young Tattoo Artist
Hans-Christian V. Petterson
Valgmenighedspræst
+45 26 14 14 99
Young Tattoo Artist
Klaus Engell Grøngaard
Administrator
+45 86 12 28 35
Young Tattoo Artist
Jane Baumgartner-Nielsen
Assisterende præst
.
Young Tattoo Artist
Andreas Bevan
Lovsangsleder / Grafisk ansvarlig
+45 30 72 44 79
Young Tattoo Artist
David Nymann Munch
Assistent i børnekirken
.
Menighesrået

MENIGHEDSRÅDET

Young Tattoo Artist
Ole Møller Jensen
Formand
Young Tattoo Artist
Young Tattoo Artist
Nikolaj K. Andersen
Kommunikationsansvarlig
Young Tattoo Artist
Young Tattoo Artist
Samuel Svendsen
Repræsentationsansvarlig
Young Tattoo Artist
Young Tattoo Artist
Marianne Merrild
Næstformand
Young Tattoo Artist
Young Tattoo Artist
Mads Dahl Haahr
Sekretær
Young Tattoo Artist
Young Tattoo Artist
Laura Primdahl Jensen
Menigt medlem
Young Tattoo Artist
Young Tattoo Artist
Egild Dalsgaard
Kasserer
Young Tattoo Artist
Young Tattoo Artist
Kirsten Trans
Kontaktperson til stab
Young Tattoo Artist
kirkebygningen.jpg

ØNSKER DU AT GIVE EN GAVE?

Giv en gave
bottom of page