top of page
104975959_10157386780446914_315197300598

 

 

KONFIRMATION

I Aarhus Valgmenighed konfirmerer vi unge i 7. klasse, som der er tradition for i Folkekirken. Konfirmationen er en offentlig bekendelse og bekræftelse af personlig tro og af det tilhørsforhold som allerede indledtes ved dåben. Konfirmationen foregår som en del af menighedens gudstjeneste med særlig forbøn, salvelse og fejring af konfirmanderne. Konfirmation forudsætter deltagelse i menighedens konfirmationsforberedelse.

Læs mere om konfirmationsforberedelsen og se datoerne for konfirmationsgudstjenester herunder.

Ønsker du som voksen at bekræfte din tro offentligt ved en gudstjeneste efterfulgt af forbøn, tilbyder vi gerne 'voksenkonfirmation'. Henvend dig til en af præsterne for en forudgående samtale her.

KONFIRMATIONS-FORBEREDELSE

Konfirmationsforberedelse i Aarhus Valgmenighed ledes af Hans-Christian Vindum Pettersson, som er primær underviser og præst for konfirmander. Øvrige ansatte og gæsteundervisere supplerer med undervisning og deltagelse. Det hele afsluttes med en festlig konfirmationsgudstjeneste i maj (se datoer nedenfor). 

 

Konfirmationsforberedelsen foregår ca. hver anden uge onsdage 16.00 – 18.00 og forløber fra august til maj. Udover deltagelse om onsdagen opfordrer vi til deltagelse på Børne- og Unge Oases KonfiOase. Læs mere her.

Præst Hans-Christian Vindum Petterson

Konfirmationsgudstjenesten ligger i maj på følgende dato:

 • 05. maj 2024

 • 11. maj 2025

 • 10. maj 2026

 • 02. maj 2027

 • 07. maj 2028

 • 06. maj 2029

 • 12. maj 2030
   

Kontakt Hans-Christian Vindum Pettersson hvis du ønsker mere information eller at tilmelde dit barn.

“Vores søn fik masser af godt med sig fra konfirmationsforberedelsen i ÅVM

- både socialt og til sin personlige vandring med Gud.”

-Tidligere konfirmands forælder

Mere om konfirmationsforberedelsen

Konfirmationsforberedelse i ÅVM er mere end blot undervisning. Vi vil mere end blot informere, vi vil oplære, danne og inspirere til personlig tro, efterfølgelse af Jesus Kristus og ansvarligt medlemskab af kirken. Vi ønsker at give konfirmanderne et godt udgangspunkt for at leve med Gud – og et rum for at lære om ham, tage stilling og prøve ting af i trygge rammer.

 

Det er centralt for os, at konfirmationsforberedelse foregår i fællesskab – at konfirmanderne bliver hinandens kristne fællesskab. Her lærer de sig selv at kende, lærer at være fællesskab med hinanden og søge Gud sammen og selvfølgelig udforsker de den kristne tro sammen.

 

Konfirmationsforberedelsen i ÅVM har desuden tre elementer:

 1. Undervisning på Mjølnersvej 6.

 2. KonfiOase (3 weekendlejre for konfirmander arrangeret af Børne- & Unge Oase).

 3. Gudstjeneste og teenklub i kirken

KONFIRMAND-UNDERVISNING

Formålet med undervisningen er at konfirmanderne oplæres i den kristne tro, så at de kan træffe en personlig beslutning om at bekræfte deres tro og det tilhørsforhold til den treenige Gud som de har levet i siden deres dåb. I undervisningen er der både fokus på kognitiv kundskabsformidling, psykomotoriske øvelser, åndelige discipliner, samt et affektivt islæt i undervisningen.

Undervisningen veksler mellem 3 tre grundtemaer:

 • Bibelkundskab
  Indføring i centrale beretninger og bibelske personer fra den store fortælling, især Jesu liv.
   

 • Kirkens lære
  Centrale dogmer og åndelige praksisser, såsom treenigheden, kirkesyn, karismatik og åndsgaver, mission, gudstjeneste, det kristne fællesskab, sakramenterne, de ti bud, bibellæsemetoder, bøn og konfirmation.
   

 • Eksistentielle temaer
  Eksempelvist: Tilgivelse/forsoning, Tro/videnskab, tvivl/tro, ondskab, sex og samliv, skam/skyld, mening.

 

Undervisningsformen har forskellig vægtlægning alt efter hvad der undervises i.

I bibelkundskab er det primært bibellæsning, indføring i teksten, personlig tilegnelse, samtale og refleksion. Formålet er at ’Ordet må brænde i konfirmandernes hjerter’.

I kirkens lære er det halvt fokus på at kende og forholde sig de vores kirkes dogmer og halvt fokus på at indse betydningen, tilegne sig dem og prøve sig frem i centrale åndelige discipliner.

 

I de eksistentielle tematikker taler vi om tematikker og centrale spørgsmål i samtiden.

For at hjælpe konfirmanderne med at følge med og organisere deres tanker, får de udleveret en konfi-dagbog, der kan bruges som notesbog undervejs i timerne, og til at skrive personlige tanker ned. Den er privat og ingen andre læser i den. Den ligger på præstens kontor, så de ikke glemmer den. Efter hver undervisning svarer man på spørgsmålene:
 

Hvad har jeg lært? - Hvad har jeg prøvet? - Hvad betyder det for mig og mit forhold til Gud?

 

Årsplanen ændres fra år til år og udleveres efter tilmelding.

 

Der er info-møde om det kommende konfirmationsforløb i januar-februar.

bottom of page