Image by Etienne Boulanger

 

 

MENTORSKAB

MENTORKORPSET

Mentorkorpset i ÅVM er et register af voksne medlemmer af menigheden som frivilligt og gratis stiller sig til rådighed for et samtaleforløb over minimum ½ år. Vi er stolte over at råde over så mange frivillige, der ønsker at invitere andre tæt på og vandre med dem i deres liv og tro. 

Tilbuddet er for alle uanset medlemskab, tilknytning eller ej, alder eller køn.

Der er tre typer mentorskab i ÅVM:

1. medvandring.
En jævnlig samtale om hverdagens livs- og trosspørgsmål med udgangspunkt i mentéens liv som troende/studerende/arbejdende. (Ofte månedligt eller hver anden måned som mødefrekvens).

 

2. coaching.
Sparring med en erfaren kristen fagfælle – udgangspunktet er tros- og fagfællesskabet. Emner kan f.eks. være coaching på konkrete projekter, karrierespørgsmål, værdi-sammenstød på arbejdspladsen, balance ml. arbejde/fritid arbejdsliv/familieliv (Ofte kvartalsmæssig/halvårlig eller årlig mødefrekvens).

 

3. sjælesorg 
(1) krise-sjælesorg: pludseligt opstået krise, f.eks. død, ulykke eller åndeligt sammenbrud – det er præsternes og pastoralt ansattes opgave.
(2) åndelig vejledning, fx om anfægtelser, tvivlsspørgsmål eller nysgerrighed - varetages af præster og modne medlemmer med erfaring indenfor det pågældende emne. 

Image by Bewakoof.com Official

Ønsker du en mentor? / Ønsker du at være mentor i ÅVM?
Kontakt os!

Tak for din besked!