top of page
Image by Etienne Boulanger

 

 

MENTORSKAB

MENTORKORPSET

I ÅVM har vi et frivilligt mentorkorps af voksne medlemmer, som stiller sig til rådighed for et samtaleforløb over minimum et halvt år. Vi er stolte over, at mange frivillige ønsker at vandre sammen med andre i deres spørgsmål og beslutninger i livet og troen. Et ‘mentorskab’ i ÅVM beskriver et kort eller længere mødeforløb, hvor en erfaren troende lytter, vejleder og stiller spørgsmål for derved at hjælpe med at udvikle en mindre erfaren med at finde vej i livet og i troen.

Der er tre typer mentorskab i ÅVM:

1. medvandring.
En jævnlig samtale om hverdagens livs- og trosspørgsmål med udgangspunkt i mentorees liv som troende/studerende/arbejdende. Mentor lytter og stiller både udforskende og udfordrende spørgsmål, og kan give sin mening til kende. Mentoree får ikke svarene serveret, men kan forhåbentlig blive inspireret til nye indsigter eller perspektiver.

(Ofte månedligt eller hver anden måned som mødefrekvens).

2. coaching.

Sparring med en erfaren kristen fagfælle – udgangspunktet er tros- og fagfællesskabet. Emner kan f.eks. være coaching på konkrete projekter, karrierespørgsmål, værdi-sammenstød på arbejdspladsen, balance ml. arbejde/fritid arbejdsliv/familieliv. Mentor deler ud af sin viden, og kan give gode råd ud fra sin egen erfaring. Her er fokus på mentorees udvikling.

(Ofte kvartalsmæssig/halvårlig eller årlig mødefrekvens).

 

3. sjælesorg 
(1) krise-sjælesorg: ved krise, f.eks. død, ulykke eller åndeligt sammenbrud, er det præsternes og pastoralt ansatte der rettes henvendelse til.
(2) åndelig vejledning: f.eks. om anfægtelser, tvivlsspørgsmål eller nysgerrighed – varetages af præster og modne medlemmer med erfaring indenfor det pågældende emne.

Image by Bewakoof.com Official

Ønsker du en mentor? / Ønsker du at være mentor i ÅVM?
Kontakt os!

Tak for din besked!

bottom of page