i%252520wont%252520a%252520new%252520bac

DIAKONI I AARHUS VALGMENIGHED

En stor del af medlemmerne i Aarhus Valgmenighed engagerer sig aktivt i samfundet gennem forskellige organisationer og netværk. En undersøgelse i 2020 viste at ca. 80 personer er engageret i et diakonalt projekt. Det kan være som fuldtidsansat som socialrådgiver eller deltid på forskellige rådgivningscentre som UngLiv.dk og KRIS, eller frivillig hos Børns Vilkår eller mentor i Café Exit. Flere er involveret i være- og bosteder, og en stor gruppe unge er med som frivillige på Blå Kors sommerlejre for udsatte børn hvert år, bare for at nævne nogle af organisationer medlemmer er involveret i.

 

Derudover har ÅVM taget aktivt deltagelse i konkrete projekter, som vi enten giver ”husly” til, støtter økonomisk, eller er båret og ledet primært af ÅVM’er. Dem kan du læse om nedenfor.

STJERNESTUNDER BLIVER SKABT FOR UNGE I AARHUS

Stjernestunder skaber øjeblikke for børn i udsatte livssituationer, hvor de får fantastiske oplevelser, som de kan fortælle deres venner om og de får en tid, hvor bekymringer erstattes af glæde og nærvær. Stjernestunder er blevet en succes, hvilket har resulteret i at Stjernestunder nu findes i Aarhus, Odense og Herning.

I Aarhus er Stjernestunder for Unge sat i værk, så 13-18-årige også har muligheden for at få fede oplevelser. Det er Blå Kors, der arrangerer og muliggør, at Stjernestunder for Unge er til, mens ÅVM leverer lokalerne. Lederne for denne afdeling af Stjernestunder kommer i ÅVM og kirken har besluttet at stille kirkebygningen på Mjølnersvej til rådighed for Stjernestunder, så de unge har deres base her. Helt lavpraktisk planlægges der 2-3 aktiviteter i løbet af et halvt år.

De relationer der skabes til Stjernestunder giver mulighed for at dele liv og oplevelser sammen, som skaber en stor værdi for unge der ikke har de samme forudsætninger som andre. Det er fantastisk at unge fra ÅVM engagerer sig i dette projekt og bringer Stjernestunder til unge i vores by.

Ønsker du at følge med i, hvad der sker af spændende ting i Stjernestunder Unge, kan du følge Stjernestunder Unges side på Facebook: ”Stjernestunder Unge, Blå Kors, Aarhus”, og skrive til dem, hvis du ønsker at vide mere og engagere dig i arbejdet.

safe_image.jpg

"Stjernestunder skaber øjeblikke for børn i udsatte livssituationer, hvor de får fantastiske oplevelser. En tid, hvor bekymringer erstattes af glæde og nærvær."

 

HJÆLP TIL HJEMLØSE

”Hjælp til hjemløse og udsatte” er en frivillig-forening i Aarhus, som forsøger at være til stede med direkte hjælp, hvor der er mennesker der mangler. Vi er det udvidede netværk, som hjælper dem der ikke har sit eget netværk og familie til at hjælpe.

 

Foreningen har eksisteret siden 2013 og har altid haft en særlig tilknytning til ÅVM, nu også med kontor i kirkens lokaler. Kirkens kollekt går 4 gange om året til Hjælp til hjemløse. Overvejer du mulighederne som frivillige, så kom forbi til en snak, hvis vi er på kontoret, eller skriv på frivillig@hjælptilhjemløse.dk

 

Det samme, hvis du ønsker at være medlem eller at donere tøj eller andre fornødenheder.

 

Vores arbejde hviler på 4 pæle:

 

1. Klostertorv
Vi er til stede på Klostertorv eftermiddage fra kl. 15-17 med uddeling af varme drikke og lidt søde sager og hvad der ellers er behov for og plads til i vores Christianiacykel. Smil, øjenkontakt, et lyttende øre og lidt snak, er det der er fokus på i samværet.

 

2. Bosteder

Vi kører ugentlige rundture til botilbud i Aarhus og hjælper med mad og tøj, mm. til beboerne og hjælper til med at holde haver og andet forefaldende, så der er pænt og rart for beboerne.

 

3. Oplevelser

Foreningen råder over 2 både og vi drømmer om et team af sejlglade frivillige, der vil arrangere sejlture for hjemløse og udsatte.

Cykelture, fisketure og udflugter for udsatte familier er også et ønske at kunne tilbyde.

 

4. Efterværn

Hjælp til flytninge og til at gøre en ny lejlighed til et hjem. Hjælp til rengøring, så mennesker kan holde ud at være i sit hjem. Hjælp ved at være (besøgs)ven eller mentor.

hj%C3%A6lpt%20til%20hjeml%C3%B8se_edited

"Vi er det udvidede netværk, som hjælper dem der ikke har sit eget netværk og familie til at hjælpe."

Hj%C3%A6lp%20til%20hjeml%C3%B8se%201_edi
 

AARHUS CARE

Aarhus Care er et projekt, som er drevet i samarbejde med Blå Kors Danmark og KSA Aarhus med økonomisk støtte fra TrygFonden. Projektet drejer sig om at tilbyde gratis psykologisk rådgivning og terapi til voksne personer over 30 år i Aarhus Kommune. Teamet i Aarhus Care består af to primære koordinatorer og derudover et stort hold af frivillige psykologer, terapeuter og psykologistuderende.

Formålet og ønsket med projektet er at hjælpe voksne borgere, der har det svært i livet eller er gået i stå med at få hjælp fra andre tilbud. Aarhus Care søger at hjælpe folk med at navigere i tilværelsen og vil derfor hjælpe de, som ikke kan betale for private forløb hos praktiserende psykologer eller psykoterapeuter.

Værdigrundlaget for projektet er, at alle mennesker har ret til et værdigt liv, ret til respekt og ligeværdighed. Derfor er ambitionen at møde hver enkelt person med empati og omsorg, og dermed vægtes den tillidsfulde relation rigtig højt.

Det er muligt at starte et terapiforløb hos Aarhus Care i Aarhus Valgmenighed. Du kan via https://aarhus-care.dk læse mere og samtidig række ud efter hjælpen.  Hvis du er i projektets målgruppe, så har du i ÅVM en unik mulighed for at få en mere professionel hjælp og sparring ind i dit liv.

aarhus care.jpg

"Aarhus Care søger at hjælpe folk med at navigere i tilværelsen og vil derfor hjælpe de, som ikke kan betale for private forløb hos praktiserende psykologer"

 

KRISECENTER FOR VOLDSRAMTE KVINDER

ÅVM har været til stede på Krisecenteret for voldsramte kvinder i mere end 10 år. Krisecenteret skal skabe trygge rammer for kvinder (og deres børn), der har været udsat for fysisk, psykisk eller anden vold. Lige nu består frivilliggruppen hovedsageligt af folk fra klyngen Unik samt andre, der har meldt sig til arbejdet.

 

Vi er derude månedligt i ca. 5 timer for at hjælpe centeret med praktisk hjælp.

Opgaverne har fx været at skifte gardiner eller gardinstænger, rydde op i haven, oliere havemøbler, plante i drivhus, sætte lamper op, sortere i frivilligt leveret tøj/legesager/møbler og lignende. Arbejdet er meget praktisk, og vi håber at kunne forbedre deres rammer og lade kvinder, børn og personale se, at de er ønskede og værd at hjælpe. Nogle af opgaverne er på fællesområder, mens andre foregår i lejlighederne, så vi direkte hjælper en kvinde med de behov, der er opstået.

kricecenter.jpg

"Krisecenteret skal skabe trygge rammer for kvinder (og deres børn), der har været udsat for fysisk, psykisk eller anden vold."

Vi bliver altid mødt af en stor taknemmelighed fra både personalet og beboerne som en respons på det vi laver, og det er trosbekræftende, at vores kærlighed for vores næste kan have så konkret og simpelt et udtryk.

Vil du være frivillig på krisecentret, så kontakt Jakob Friis på jakob_mark_friis@hotmail.com eller 61763582

 
 

HAMLET -

MERE END ET MÅLTID

En cellegruppe fra ÅVM gør en kæmpe forskel for udsatte og ensomme unge i alderen mellem 18-35 år. På det sociale værested ’Hamlet’ åbner de dørene op og inviterer til aftensmad. Men det er langt mere end blot et måltid. Sådan en aften tilbyder et fællesskab til de unge, hvor de bliver set, hørt og anerkendt.

Det skaber en enorm værdi for de ensomme og udsatte som befinder sig i vores by, at cellegruppen deler deres overskud og ønske om nærvær til dem, som ellers føler sig overset og uden betydning. Måltidet er rammen for det sociale samvær, men det er alt det, som sker rundt om måltidet, der virkelig skaber værdi. De unge kommer der ikke bare for at få noget at spise. De kommer der, fordi det betyder noget for ethvert menneske at være en del af et trygt og støttende fællesskab, hvor man respekterer hinanden, lytter til hinanden og ser hinanden i øjenhøjde. De unge, der benytter sig af Hamlet, giver udtryk for, at det betyder meget at være et sted, hvor man kan bringe sårbare emner op og hvor man kan dele sit liv uden at blive set ned på eller mødt med disrespekt. Samtalerne og det nære fællesskab åbner også op for samtaler om tro og liv, hvor cellegruppen får lov at tale ind i de unges liv og fortælle deres vidnesbyrd om, hvem Jesus er for dem.

Det er fantastisk, at folk fra ÅVM engagerer sig i sådan et diakonalt projekt. Det er fedt når man som kristent fællesskab ønsker at række ud, bygge bro, danne relationer og faciliterer fællesskaber, som gør en forskel for unge i vores by.

Hvis du vil være med i arbejdet, kan du skrive til vaerestedethamlet@outlook.dk eller ringe til bestyrelsesformanden, Christian Albertsen, på 29939249

vaerestedethamlet.webp

"Hamlet gør en kæmpe forskel for udsatte og ensomme unge i alderen mellem 18-35 år"