top of page
ÅVM church building.jpg

Aarhus Valgmenighed søger en assisterende præst

Aarhus Valgmenighed af 1990 er en engageret og levende menighed i Aarhus med 800 medlemmer i alle aldre og fra forskellige baggrunde. Vi er en aktiv del af Dansk Oase, og vores teologi kan beskrives som luthersk, karismatisk og missional. Vi søger en assisterende præst, som vil være med til at bygge kirke sammen med os.
 

Er du den, vi leder efter?

 

Faglig/personlig profil


Vi lægger vægt på, at du

 

 • er cand.theol., ordineret eller opfylder kravene til at søge embede i Den danske Folkekirke.

 •  er teologisk reflekteret, og kan forkynde levende, livsnært og bibelsk funderet i tiden og kulturen.

 • har erfaring med undervisning og oplæring af voksne, børn og/eller unge.

 • har erfaring med at lede frivillige og/eller kirkelige projekter.

 •  er en holdspiller og passioneret for at bygge menighed sammen med medlemmer og kolleger.

 • er selvledende, målrettet og struktureret.

 • er tillidsvækkende og empatisk.

 • trives i et dynamisk miljø, er fleksibel og kan lide at møde mange mennesker.

 • elsker Jesus, menighedsliv og medmennesker.

Dine opgaver


Ordineret tjeneste (ca. 50% af ansættelsen).

 • Du deltager på gudstjenester som liturg, prædikant eller i en anden rolle. (1 månedlig friweekend).

 • Du forkynder om søndagen 1-2 gange månedligt.

 • Du står til rådighed for kirkelige handlinger.

 • Du underviser, oplærer og udruster i fællesskaber og på kurser med dine kompetencer og nådegaver.

 • Du står til rådighed for sjælesorg og mentorskab.

 • Du bliver en del af vores tilbud til konfirmander, hvor du deltager jævnligt.

 • Du står til rådighed for kirkelige handlinger.


Ledelse af et særligt fokusområde (ca. 50 % af ansættelsen)


Du vil få ansvar for et eller flere gudstjenesteteams samt et særligt fokusområde i menigheden. Her leder du et team ift. de strategiske målsætninger. Vi forestiller os, at du er passioneret for et af følgende områder:

 

 • at invitere, danne og skabe åndeligt hjem i ÅVM for unge og studerende i Aarhus

 • at oprejse og lede ÅVM’s social-diakonale indsats for sårbare og udsatte i Aarhus

 • at udvikle indsatsen for voksne, familier og ægteskaber i Aarhus.


Vi vil derfor gerne, at du fortæller om din passion i ansøgningen, og hvordan du kunne arbejde med det i ÅVM.

Vi tilbyder

 • en præstestilling på mindst kvote 70.

 • en præstetjeneste i en engageret menighed i Aarhus.

 • en stabskultur med stærkt indbyrdes fællesskab, samarbejde og strategiske rammer.

 • et præsteteam med kollegial sparring

 • mulighed for studieorlov, kompetenceudvikling og faglig supervision.

Formalia

 • Løn i henhold til folkekirkens løngruppe 1 efter nyt lønsystem for præster + rådighedstillæg.

 • Ansættelse snarest muligt, helst senest 1. juni.

 • Ansøgningen sendes inkl. referencer og CV til Aarhus Valgmenighed, att. menighedsrådsformand Ole Møller Jensen, Mjølnersvej 6, 8230 Åbyhøj eller til formand@valgmenighed.dk.

 • Ansøgningsfrist 6. marts kl. 12.00. Der afholdes samtaler efterfølgende.

 • Yderligere oplysninger om os og om stillingen fås hos valgmenighedspræst Hans-Christian Vindum Pettersson på tlf. 26141499 eller Daglig Leder David Viftrup på tlf. 22636954.

bottom of page